De groep Picanol boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 1,13 miljard euro, 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
...

De groep Picanol boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 1,13 miljard euro, 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de traditionele activiteit van Picanol, de productie van weefmachines, liep door de coronacrisis averij op. De omzet daalde er met nagenoeg een kwart "als gevolg van het effect van de COVID-19-pandemie op de wereldwijde machinemarkt". Die daling werd grotendeels gecompenseerd door de activiteiten van de chemiegroep Tessenderlo, die sinds 2019 in de cijfers van de groep Picanol geconsolideerd worden. De Tessenderlo-activiteiten zorgden ook voor hogere winstcijfers. De aangepaste ebitda - dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - nam met ruim een derde toe tot 195,5 miljoen euro (zonder eenmalig effect was dat +13 procent). Netto was er een winst van 72,6 miljoen euro, bijna drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar (of +42 procent zonder eenmalig effect). Hoewel de groep uit Ieper dus op een winststijging rekent, wijst ze ook op onzekere context. Door de coronapandemie is "de ontwikkeling van de marktvraag en de marge aan een verhoogd risico blootgesteld", zo luidt het.