In de Adviesraad is Peter Patteeuw de voorzitter en worden Noel De Meyere en Gino Dehullu de ondervoorzitters. Curd Neyrinck i...

In de Adviesraad is Peter Patteeuw de voorzitter en worden Noel De Meyere en Gino Dehullu de ondervoorzitters. Curd Neyrinck is de secretaris en Martin Vanhoutte penningmeester.De vzw Sportevenementen zal sportieve activiteiten met commerciële inslag organiseren zoals West-Vlaanderens Mooiste. Deze vzw wordt de bevoorrechte partner van de stad om dergelijke activiteiten te organiseren. De Raad van Bestuur van de vzw Sportevenementen is dezelfde als het vroeger Dagelijks Bestuur van de Sportraad. Noel De Meyere is voorzitter, Curd Neyrinck ondervoorzitter, Rein Van Waeynberghe penningmeester en Willy Phlypo bestuurslid. (PS)