De genoemde begraafplaats, een van de oudste van het hele land, is grotendeels een beschermd monument. Wie er de voorbije weken doorheen fietste - als gevolg van de afgesloten Sint-Jozefstraat - zal wellicht opgekeken hebben van de staat van verval van veel grafzerken. Maar het is de bedoeling dat daar iets aan gedaan wordt.
...

De genoemde begraafplaats, een van de oudste van het hele land, is grotendeels een beschermd monument. Wie er de voorbije weken doorheen fietste - als gevolg van de afgesloten Sint-Jozefstraat - zal wellicht opgekeken hebben van de staat van verval van veel grafzerken. Maar het is de bedoeling dat daar iets aan gedaan wordt."Recent werd het kunsthistorisch onderzoek van de begraafplaats afgewerkt", aldus schepen Desmet. "Alle grafmonumenten werden opgelijst, samen met hun cultuurhistorische achtergrond. En het dient gezegd dat er pareltjes tussen zitten. Om ervoor te zorgen dat de waardevolle grafmonumenten bewaard blijven, kiezen we ervoor om vanaf 1 oktober in te zetten op zowel hergebruik van graven als peter- of meterschap.""Een grafmonument waarvan de concessie verlopen is en niet meer verlengd wordt, kan overgenomen worden voor hergebruik, weliswaar uitsluitend voor asurnen na crematie. Als overnemer ga je een verbintenis aan om het grafmonument te onderhouden en indien nodig te restaureren. Het originele karakter van de zerk moet gerespecteerd worden, al mag je er onder bepaalde voorwaarden een nieuw persoonlijk opschrift op aanbrengen.""Ook peter of meter van een grafmonument worden, is mogelijk", vervolgde de schepen. "Dan gaat het niet om hergebruik, maar om onderhoud en/of restauratie. Zowel personen, verenigingen, scholen als bedrijven kunnen het peter- of meterschap opnemen. Net als bij hergebruik is de overname voor het peter- of meterschap gratis. Op die manier kun je bijdragen aan het in stand houden van het funerair erfgoed.""Vanuit Onroerend Erfgoed wordt er een renovatiepremie van 40 % of 60 % toegekend, afhankelijk van het grafmonument. We hopen op een grote interesse, zodat we op termijn een mooie parkbegraafplaats kunnen creëren."Jasper Vangheluwe (N-VA): "Het oude kerkhof bevond zich al jaren in staat van verval, totdat toenmalige Vlaamse minister Geert Bourgeois in 2015 de begraafplaats wettelijk liet beschermen en dit tot grote ergernis van het stadsbestuur. Sindsdien wordt er eindelijk aandacht aan het funerair erfgoed besteed. Dat kan ik alleen maar toejuichen, al is er nog heel veel werk aan de winkel."Sien Lagae (Groen) vroeg om de kandidaat-overnemers van de grafzerken uitvoerig in te lichten en goed te begeleiden. Ze vreesde dat de info nu te summier is om het initiatief succes te laten kennen."Eindelijk begint het stadsbestuur te beseffen dat de renovatie van de grafzerken een heel dure aangelegenheid zal zijn", reageerde Koen Sap (onafhankelijke). "Een dan nog voorzichtige berekening leert mij dat het kostenplaatje in de buurt van de 1,6 miljoen euro kan komen: 1.600 grafzerken in de beschermde zone tegen gemiddeld 1.000 euro per zerk. Ik twijfel sterk aan de haalbaarheid van de restauratieplannen."