Peter Degand voor het ACV en Sylvie Vandekerckhhove voor het ACOD kregen een schilderij van Kris Vanmassenhove op nieuwjaarsreceptie PVDA

© (Foto KDS)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Op de Nieuwjaarsreceptie van PVDA West-Vlaanderen werd de provinciale Solidariteitsprijs ‘Bluvn Goan’ uitgereikt. De prijs was voor Zorgsector in Actie die het haalde van 6 andere provinciale genomineerden. Zij kregen als prijs een kunstwerk van kunstenaar Kris Vanmassenhove.

PVDA organiseert jaarlijks enkele nieuwjaarsrecepties doorheen Vlaanderen en Wallonië. Zo ook in Kortrijk. Ruim 350 leden en sympathisanten tekenden present in De Scala, de theaterzaal van de Unie der Zorgelozen. Het was ook meteen het moment voor de maidenspeech van kersvers provinciaal voorzitter Jouwe Vanhoutteghem. “Samen met de leden heb ik veel ambitie om te ‘bluvn goan’. We zijn nu met 1.600 leden en ik ga proberen die groei verder te zetten en blijven ijveren voor een sociale wereld. De mensen komen eerst en niet de winst. Ook de jongeren worden daarmee geconfronteerd: denk maar aan torenhoge facturen, belastingen. De oplossingen blijven uit: daarom ga ik samen met jullie ‘bluvn goan’ om oplossingen te vragen aan de regering”, aldus Jouwe.

Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten

Traditiegetrouw wordt ook de Solidariteitsprijs West-Vlaanderen uitgereikt. Die was weggelegd voor Zorgsector in Actie. Het ging specifiek over de vakbonden die samen actie voerden tegen de privatisering van AZ Sint-Jan, door fusie met Sint-Lucas, en haar campus Henri Serruys in Oostende door de fusie Sint-Jan en fusie AZ Damiaan. “De druk om de openbare zorg- en welzijnssector te privatiseren neemt toe. De beslissing van het stadsbestuur van Oostende om campus H. Serruys uit het AZ Sint-Jan te trekken en te privatiseren met het AZ Damiaan van Oostende is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het AZ Sint-Jan”, zegt Peter Degand voor het ACV. “Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten: slechtere arbeids- en loonvoorwaarden voor het personeel, slechtere dienstverlening en zorg voor de patiënten. Niet de zorg maar de winst komt centraal te staan. Bij het gemeenschappelijk vakbondsfront geven we niet op. Wij doen dit voor jullie, de mensen, omdat mensen centraal staan en daar moeten blijven staan.” Peter Degand voor het ACV en Sylvie Vandekerckhhove voor het ACOD kregen de Solidariteitsprijs uitgereikt, een kunstwerk van Kris Vanmassenhove.

De 6 andere provinciale genomineerden zijn: Madafa, Arabisch voor gasthuis, een initiatief van DATDAKAN vzw die een rustpunt voor mensen op de vlucht en zonder verblijf aanbiedt; Kind en gezien dat eist dat er meer geïnvesteerd wordt in de kinderopvang; Allemaal mensen, een groep die elke maand naar vluchtelingenkampen in Duinkerke trekt om menselijkheid te brengen; Vredescollectief Ieper, een burgerinitiatief voor Vrede, verdraagzaamheid en solidariteit; De Poetshulpen in de dienstenchequesector die ijveren voor een deftig loon en een correcte kilometervergoeding en Brein Storm vzw die de strijd aangaat tegen onbegrip bij chronische pijn.

Sterke openbare diensten is gelijk aan een goede dienstverlening voor de burgers

Ook nationaal voorzitter Raoul Hedebouw was aanwezig. “Het jaar 2024 wordt belangrijk voor ons met meer mensen in raden, gemeentebesturen en parlement. Samen kunnen we dat. We blijven werken aan een betere samenleving, voor een socialere wereld, eerlijke lonen en belastingen, betaalbare en verdiende zorg waar de mensen centraal staan en niet het kapitaal en de winst. Denk bijvoorbeeld aan Engie dat woekerwinsten maakt en toch geen belasting op vervuiling betaalt: wij betalen die nu. Engie moet die betalen”, zegt de nationale voorzitter. “Ook de Zorgsector is belangrijk voor ons. Dat is geen sector om winst te maken, maar om te genezen, warmte te geven en deugd te doen aan de mensen. Dat hoort bij een goede dienstverlening voor de burgers. Dat moet overeind blijven en niet afgebouwd of geprivatiseerd worden.” Het feest werd afgesloten met een optreden van Augustijn Vermandere.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.