PZ Spoorkin heeft officieel een nieuwe korpschef. Op 16 juni 2020 ondertekende de Koning het Koninklijk Besluit van de aanwijzing voor het mandaat van korpschef van de politiezone Spoorkin. Het mandaat werd toegewezen aan hoofdcommissaris Peter Bil...

PZ Spoorkin heeft officieel een nieuwe korpschef. Op 16 juni 2020 ondertekende de Koning het Koninklijk Besluit van de aanwijzing voor het mandaat van korpschef van de politiezone Spoorkin. Het mandaat werd toegewezen aan hoofdcommissaris Peter Billiouw. Het mandaat van korpschef vangt aan na de eedaflegging. Dat gebeurde vandaag, op 29 juni, bij de voorzitter van het politiecollege en Veurns burgemeester Peter Roose.Peter Billiouw (50) is geboren in Izegem, waar hij ook woont, samen met zijn vrouw Ulrike Werbrouck. Hij is jurist van opleiding, wat hem goed van pas kwam bij zijn carrière, eerst in de Politiezone Vlas (tot 2012), daarna bij de AIG (Algemene Inspectie Politie) van 2012 tot 2017. Daarna werd hij hoofdcommissaris Directeur Operaties van de PZ Grensleie, waar hij actief blijft tot zijn officiële startdatum als korpschef van PZ Spoorkin.Zijn kandidatuur motiveerde Peter Billiouw met overtuigende argumenten: "Ik heb een bijzondere affiniteit met bestuurlijke overheid, korpsleiding, de naburige politiezones en in de streek. Ik heb mijn loopbaan oordeelkundig opgebouwd. Een volgende stap daarin is de functie van korpschef van een kleinere zone. Ik hecht ook veel belang aan het nemen van eindverantwoordelijkheid."