De grote zaal aan de achterzijde van drukkerij Artypo werd hiervoor compleet heringericht. De voorbije jaren werd aan de ruimte al invulling gegeven als tennisterrein, minivoetbalterrein en occasioneel werd er wel eens een fuif gehouden. Nog later gebruikten de leden van petanqueclub 'Pannebolletje' de locatie als overdekte petanquezaal. Nu is de zaal geëvolueerd tot een volwaardige plaats voor het populaire 'jeu de boules', met zes petanquebanen en...

De grote zaal aan de achterzijde van drukkerij Artypo werd hiervoor compleet heringericht. De voorbije jaren werd aan de ruimte al invulling gegeven als tennisterrein, minivoetbalterrein en occasioneel werd er wel eens een fuif gehouden. Nog later gebruikten de leden van petanqueclub 'Pannebolletje' de locatie als overdekte petanquezaal. Nu is de zaal geëvolueerd tot een volwaardige plaats voor het populaire 'jeu de boules', met zes petanquebanen en een bar. Er is zelfs een hellend vlak gecreëerd zodat de zaal vlot toegankelijk is voor mindervaliden. De drie Pannese petanqueclubs krijgen er hun vaste winterstek.De clubs Petanque Jeanne D'Arc, Petanque Den Oosthoek en Petanque Bella Boy kunnen er voortaan bij slecht weer en in de wintermaanden zowel recreatief als competitief hun balletje gooien. Voorlopig zijn competitiewedstrijd nog toekomstmuziek, want daar steekt corona nog altijd een stokje voor. Door de coronamaatregelen is de toegang momenteel ook beperkt tot één ploeg per keer. De sportdienst van De Panne zorgt voor een strikte planning. Ook wie niet tot een club behoort, is welkom, maar dient vooraf af te spreken met de sportdienst.Luc Vandamme van petanqueclub Jeanne D'Arc is uitermate tevreden met dit initiatief: "In tegenstelling tot wat veel mensen denken is petanque geen seniorensport! We merken dat er heel veel kinderen ermee beginnen. Ons jongste lid is 6 jaar!"Stéphane Buyens, schepen van sport: "We investeren graag in de noden van onze bevolking. Deze indoorpetanquezaal is een verhaal van lange adem, van snel schakelen, van doorzicht en structuur. De Panne was de laatste kustgemeente die nog niet beschikte over een indoorpetanqueterrein. Onze gemeente telt heel wat petanquespelers en -clubs die vragende partij waren om indoor te kunnen spelen. Zo kunnen ook de competitiewedstrijden in de winter worden verdergezet. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van vele senioren en van drie grote clubs uit de gemeente. Bovendien is het 'jeu de boules' een sociaal gebeuren. Als het coronaverhaal een positieve wending krijgt, gaat ook de bar open. We hebben trouwens nog meer positief sportief nieuws: we zijn aan de laatste fase bezig van een fitnesspoint aan het Canadezenplein dat ook geschikt is voor G-sporters!"(MVQ)