Dat het personeel in de woon-zorgcentra preventief kan worden getest, is belangrijk, zegt Beke. "Want de mensen die er werken, zijn het meest intense kanaal tussen bewoners en de buitenwereld. Uiteraard kunnen we hen dit niet kwalijk nemen, maar het is dan ook via deze weg dat het virus in vele gevallen wordt binnengeb...

Dat het personeel in de woon-zorgcentra preventief kan worden getest, is belangrijk, zegt Beke. "Want de mensen die er werken, zijn het meest intense kanaal tussen bewoners en de buitenwereld. Uiteraard kunnen we hen dit niet kwalijk nemen, maar het is dan ook via deze weg dat het virus in vele gevallen wordt binnengebracht."Een preventieve screening zal maximaal 1 keer per maand kunnen gebeuren, wanneer er tijdens een periode van 14 dagen meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners worden vastgesteld in een bepaald gebied. Dit kan per gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook per meerdere gemeenten of per provincie.Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal samen met de Taskforce Covid-19 Zorg permanent evalueren welke woon-zorgcentra onder het criterium vallen voor zo'n preventieve test en deze woonzorgcentra daar dan telkens individueel toe oproepen. De woon-zorgcentra hoeven dus niet zelf te evalueren of ze voor die testing in aanmerking komen, zegt Beke. "Intussen hebben voorzieningen in 11 steden en gemeenten al de vraag gekregen een preventieve testing van hun medewerkers te organiseren in samenwerking met hun arbeidsgeneeskundige dienst."De preventieve testing is een van de manieren waarop de woon-zorgcentra voorbereid worden op het najaar. Ook werden grote voorraden beschermingsmateriaal aangelegd, waarmee een periode van bijna drie maanden kan worden overbrugd, en werd de functie van coördinerend en raadgevend arts versterkt. "Op deze manier kunnen woon-zorgcentra de gezondheid van hun bewoners bewaken, zonder hen af te sluiten van persoonlijk contact", aldus nog Beke.