Personeel van Kinderopvang Mariawende houdt actie tegen schrijnende toestanden

Enkele personeelsleden van kinderopvang Mariawende die actie voeren. (ofot gf)
Stefan Vankerkhoven

Het personeel van kinderopvang Mariawende houdt op de vrijdagen 25 maart en 1 april actie om schrijnende toestanden in de crèches aan te klagen. Maar vooral om Vlaams minister Wouter Beke aan te zetten tot meer investeringen in de sector. “We doen mee aan de oproep ‘1000 stille luiers’ en al onze medewerkers dragen een zwart T-shirt met de slogan #1opNE9EN is teveel”, zegt directeur Jenny De Saedeleer.

De vakbonden van het personeel in de crèches hadden stakingsaanzeggingen ingediend. Maar volgens Jenny De Saedeleer wordt er in de Brugse kinderopvang niet gestaakt. Er was ook een nationale protestactie gepland in Brussel, maar het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden noopte de bonden om uit te wijken naar Gent.

Te weinig personeel

Waarom is het personeel en de directie van de kinderopvang zo boos? Jenny De Saedeleer: “Met onze actie willen wij aantonen dat er dringend nood is aan investeringen in onze sector, we willen de gemeenschappelijke bezorgdheid die ouders hebben een stem geven de komende week.”

“Vlaanderen hanteert de norm van amper één begeleider voor negen kinderen. Dat is onvoldoende om kwalitatieve opvang te bieden, onze personeelsleden hebben ogen tekort. De Europese norm is overigens één personeelslid per vijf kinderen. Het is schrijnend dat Vlaanderen sinds 2015 uit besparingen de normen gewijzigd heeft. Vroeger had je nog één begeleider voor 6,5 kinderen!”

Handtekeningen

Kinderopvang Mariawende telt 50 personeelsleden, die 131 peuters in de Keizerstraat in Sint-Kuis en 138 lagere school kinderen in de buitenschoolse opvang in de Pastorieweg in Sint-Kruis opvangen. “Voor de buitenschoolse opvang zijn de normen nog erger: amper één begeleider voor 18 kinderen”, stelt Jenny De Saedeleer.

Ook de buitenschoolse opvang in de Pastorieweg in Sint-Kruis kampt met te weinig personeel, omdat Vlaanderen amper één begeleider voor 18 kinderen voorziet. (foto gf)
Ook de buitenschoolse opvang in de Pastorieweg in Sint-Kruis kampt met te weinig personeel, omdat Vlaanderen amper één begeleider voor 18 kinderen voorziet. (foto gf)

Het personeel van Mariawende verzamelt nog tot 1 april handtekeningen van ouders. “Die zullen we samen met een luier opsturen naar Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke. We nemen deel aan de nationale actie van 1000 stille luiers.”

“‘1000’ omdat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling en de kansen bepalen in het latere leven. ‘Stil’ omdat we stil worden van het drama in Mariakerke en jammer genoeg ondertussen ook elders. We vragen de minister om extra investeringen én om die luiers te schenken an Moders voor Moeders”, aldus de directeur van Kinderopvang Mariawende.

De brief voor minister Beke

Geachte Minister Beke,

Een meisje van 6 maand vindt de dood in het kinderdagverblijf, dit treft ons als samenleving diep.

De verontwaardiging is gigantisch. Wij geloven dat het ombuigen van deze verontwaardiging een krachtig signaal kan geven.

Wij willen de stem van onze allerkleinsten laten horen en pleiten daarom voor het hervormen van ons kinderopvangsysteem volgens het advies van experte Binu Singh :

1. De eerste hechtingsfiguren (ouders, pleegouders …) beter ondersteunen.

2. Het beroep van kinderbegeleider opwaarderen.

3. Organisatie van de kinderopvang zelf. Om aan te tonen dat onze allerkleinsten klaar zijn voor de hervorming van het kinderopvangsysteem volgens bovenstaande principes, verzamelen wij – als krachtig signaal – minstens 1000 luierbrieven in het kabinet van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Meer info over dit initiatief kan u vinden op:

https://1000stilleluiers.wixsite.com/allerkleinsten of via Instagram duizendstilleluiers

Met stille groet,

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.