Die pikken het niet dat het ondertussen al jarenlang aanslepende proces van fusie en verandering een zware tol eist op het personeel. "Heel wat diensten zijn onderbemand, medewerkers moeten zich alsmaar flexibeler opstellen,... Dat alles leidt tot langdurige overbelasting en hoog ziekteverzuim. De overuren lopen jaar na jaar op, vakantiedagen kunnen we niet meer opnemen", klinkt het.
...

Die pikken het niet dat het ondertussen al jarenlang aanslepende proces van fusie en verandering een zware tol eist op het personeel. "Heel wat diensten zijn onderbemand, medewerkers moeten zich alsmaar flexibeler opstellen,... Dat alles leidt tot langdurige overbelasting en hoog ziekteverzuim. De overuren lopen jaar na jaar op, vakantiedagen kunnen we niet meer opnemen", klinkt het. Vorig jaar in juni was er al een eerste protestactie onder de noemer De citroen is uitgeperst, maar volgens de bonden is er sindsdien amper iets veranderd. "Integendeel. In de drang van de directie om het JCI-kwaliteitslabel te halen, wordt het personeel tot het uiterste gedreven. Net nu 2019 zich aankondigt als een belangrijk voorbereidingsjaar voor de verhuizing naar de nieuwe site in Rumbeke, kondigt de directie een besparingsplan aan"."Om financieel gezond te blijven moet tegen eind dit jaar maar liefst 13 miljoen bespaard worden. Men wil dat realiseren zonder aan kwaliteits-zorgvermindering te doen voor de patiënten, zonder te raken aan het financieel statuut van artsen en lonen personeel." Er zouden wel koppen rollen door afvloeiing van 130 voltijdse personeelsleden medewerkers en een reorganisatie van de keuken.De vakbonden geloven niet dat dit kan zonder in te boeten op de kwaliteit. "De medewerkers in AZ Delta zijn heel loyaal en gedreven. Daarom is het des te verontrustender dat we de jongste tijd veel berichten krijgen van mensen die hun ontslag geven of die van plan zijn om dat binnenkort te doen", stelt men. "We zijn ons bewust van de enorme uitdagingen van een fusieziekenhuis van dit kaliber en zijn bereid om daartoe met alle medewerkers een constructieve bijdrage te leveren, maar niet ten niet ten koste van het welzijn en de tewerkstelling van het personeel."Maar dus ook gewone personeelsleden op de protestacties. Zoals Sharon Derluyn, medewerker tarificatie en facturatie in Roeselare. "Ik neem deel aan het stil protest omdat ik duidelijk wil maken dat de 13 miljoen niet bespaard kan worden onderaan de hiërarchie. De structuur van AZ Delta is geen piramide meer, maar een pompoen. Het middenkader is te log, te groot, te duur, veel postjes die geld kosten maar geen toegevoegde waarde bieden. Het is toch niet normaal dat tussen een werknemer en een directielid 7 niveaus kunnen zitten? De pompoen moet versmallen, maar van de handen aan het bed moet men afblijven!"Gunther Van de Velde van de LBC is chef-kok in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout en had samen met Wim Hardy, vakbondssecretaris van de LBC-NVK in West-Vlaanderen, nieuws vanwege de top van AZ Delta bevestigd gekregen. "Er is beslist om de centrale keuken voor het geheel van de vijf vestigingen in Torhout onder te brengen", zegt Gunther. "Het wordt een zogenoemde koude lijn. Dat betekent dat we in de perfect uitgeruste keuken van het Sint-Rembertziekenhuis alles warm klaarmaken, dat het eten daarna gekoeld wordt en tot slot naar de diverse vestigingen getransporteerd. Maar uiteraard is er daardoor grote ongerustheid aan het ontstaan onder het keukenpersoneel in de andere vestigingen van AZ Delta. Mensen zullen op een nieuwe locatie moeten werken - Torhout dus - of in het ergste geval afvloeien."De directie bevestigt dat er een besparingsplan van 13 miljoen op tafel ligt. "Belangrijk hierbij is dat we niet zullen besparen op de lonen van ons personeel en de artsen en de patiënten ook geen hogere kosten zullen opleggen. We willen wel groeien naar een lichtere structuur en daar is met een nieuwe directiewerking al een eerste stap gezet. Dit zorgt ook voor een snellere besluitvorming.""Maar onvermijdelijk zal ook een herschikking van het medewerkersbestand nodig zijn. Naast de natuurlijke afvloeiing zal er ook binnen de organisatie naar oplossingen gezocht worden: medewerkers opnieuw inzetten op diensten waar extra krachten nodig zijn. We zullen naakte ontslagen zoveel mogelijk vermijden."Bij AZ Delta werken in totaal 385 dokters en zo'n 4.000 personeelsleden. De vakbonden kondigden al aan dat ze tot hardere acties zullen overgaan als zij geen gehoor krijgen. (WO-JS-JRE)