Het pechjaar van David Eetezonne en Stephanie Claeys, de uitbaters van restaurant 't Vosmotje op het Sint-Maartensplein, begon al op zondagavond 20 januari. Toen brak er een zware brand uit. David liep wat lichte verwondingen op, maar vooral de schade aan het restaurant was enorm. "We zijn in juli 2016 met 't Vosmotje gestart, het is een stuk van ons levenswerk", klonk het beteuterd bij Stephanie. Het koppel bleef echter niet bij de pakken zitten en knapte het restaurant veel sneller dan verwacht weer helemaal op. Op zaterdag 2 maart heropende 't Vosmotje, de uitbate...