Het Interdiocesaan Centrum (IC) is de zetel van de Bisschoppenconferentie van België, het beleids- en overlegorgaan van de bisschoppen van ons land. Het staat in voor algemene en pastorale diensten en initiatieven ten voordele van alle bisdommen, parochies, religieuze congregaties en andere kerkelijke organisaties in ons land.
...

Het Interdiocesaan Centrum (IC) is de zetel van de Bisschoppenconferentie van België, het beleids- en overlegorgaan van de bisschoppen van ons land. Het staat in voor algemene en pastorale diensten en initiatieven ten voordele van alle bisdommen, parochies, religieuze congregaties en andere kerkelijke organisaties in ons land.Paul Delva werd geboren op 13 november 1967 in Brugge, maar woont al zijn hele leven in Brussel. Hij bouwde er zijn gezinsleven uit (hij is getrouwd en vader van drie dochters), en was er bijna zijn gehele loopbaan actief.Paul Delva behaalde een licentie in de rechten aan de KU Leuven, een licentie economisch recht aan de UCL, en postgraduaten aan de KU Leuven en de KU Brussel (bedrijfskunde, financiewezen, vennootschapsrecht).Na zijn studies, die hem op het snijpunt van recht en economie brachten, ging hij aan de slag in de financiële sector, en bouwde hij er zijn loopbaan uit. Hij werkte eveneens enkele jaren voor de Brusselse Minister van economie Jos Chabert. Zijn belangstelling voor het politieke bedrijf bracht hem naar het Vlaams en het Brussels parlement (als volksvertegenwoordiger voor CD&V). Tot eind augustus van dit jaar werkte Paul Delva voor het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het financiële beheer van de Franstalige scholen.Paul Delva heeft al lang een passie voor het personalisme. Deze filosofische stroming stelt - in de lijn van christelijke denkers zoals Emmanuel Mounier en Jacques Maritain - de menselijke 'persoon' (in zijn diverse facetten) te allen tijde centraal. In zijn boek 'De mens maakt de stad' (2018, Halewijn) past hij de uitgangspunten van het personalisme toe op de grote steden, en met name op Brussel.