Ondertussen koestert de stad plannen om het hele domein op te waarderen, zodat de wat vergeten groene long kan uitgroeien tot een mooier openbaar park. De kans bestaat dat de Paterskerk toch bewaard blijft, al hangt dat af van de interesse van externe partners.
...

Ondertussen koestert de stad plannen om het hele domein op te waarderen, zodat de wat vergeten groene long kan uitgroeien tot een mooier openbaar park. De kans bestaat dat de Paterskerk toch bewaard blijft, al hangt dat af van de interesse van externe partners.De 118 jaar oude Paterskerk werd in 2014 ontwijd en toen verlieten de laatste drie paters ook het nabijgelegen klooster. Een deel van het kloostercomplex ging toen al tegen de vlakte. Twee jaar later kocht woonzorgcentrum 't Pandje de leegstaande kerk op met de intentie ze te slopen en op de vrijgekomen plaats parking te voorzien. "Ondertussen zijn die plannen wat gewijzigd", vertelt directeur Maarten Dejonghe. "We koesteren al langer uitbreidingsplannen en starten op 26 november met de bouw van een nieuwe vleugel met 30 rusthuiskamers. Die vleugel komt aan de kant van de Mentenhoekstraat, waardoor er enkele parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Aanvankelijk wilden we de Paterskerk slopen om daar extra parking te voorzien, maar de situatie is ondertussen veranderd. We hebben vernomen dat de stad plannen heeft om het Patersdomein op te waarderen en willen met hen en alle betrokken partijen rond de tafel zitten om te bekijken of de Paterskerk daar al of niet nog een rol van betekenis in kan spelen. Wij zouden de kapittelzaal alvast willen behouden om er een polyvalente ruimte van te maken. We gebruiken ze nu nog voor onder andere herdenkingsvieringen. Zelf hebben we geen interesse in de kerk als gebouw, maar misschien vinden enkele potentële externe partners nog wel een mooie functie voor het gebouw. Is er na die gesprekken toch geen interesse, dan kunnen we het gebouw alsnog slopen. Het gaat niet om beschermd erfgoed en we hebben nog een sloopvergunning die tot en met 2020 geldig is."De nieuwe vleugel van 't Pandje biedt straks dus plaats aan 30 bewoners. "Twintig mensen verhuizen uit een ouder gedeelte uit 1994 dat niet meer aan de zorgnoden van vandaag voldoet", vertelt Maarten Dejonghe. "Verder is er dan nog plaats voor tien nieuwe bewoners. Voorlopig plannen we extra parking in aan de oostzijde. Er komt aan de kant van de Mentenhoekstraat ook een nieuwe op- en afrit voor leveranciers en personeel. De nieuwe vleugel betekent ook dat we grotere leefruimtes kunnen maken. Het oudere deel van 't Pandje dat leeg komt te staan zal dan meer ruimte bieden aan onze 87 personeelsleden. Er is al een archeologisch vooronderzoek geweest waarbij brandresten uit de Romeinse tijd gevonden zijn. Er komt eerst nog een vervolgonderzoek van tien dagen en dan kunnen de eigenlijke werken starten. Tot eind dit jaar zijn er grondwerken en in augustus 2019 moet de nieuwe vleugel af zijn."N-VA liet in zijn verkiezingsprogramma opnemen dat het graag het Patersdomein zou aanpakken en zal daar de volgende legislatuur effectief werk van maken. "Dat idee wordt inderdaad weerhouden", bevestigt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "We huren het park nu al voor een symbolisch bedrag, maar het is niet zo bekend bij de bevolking. We zouden het graag opknappen, wat groener maken en er speeltoestellen voor mensen met een handicap plaatsen. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers van't Pandje kinderen en kinderen met een beperking er samen terecht. We zouden er graag ook volkstuintjes aanleggen en een buurtgebouw willen plaatsen. Bedoeling is dat we met alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten om een masterplan voor de site uit te bouwen. We nemen ook akte van de piste om de Paterskerk te bewaren, maar zullen daar als stad enkel een rol als tussenpersoon spelen. We hebben zelf geen interesse in het gebouw."De andere betrokken partijen zijn onder andere de Paters Kapucijnen. Zij zijn nog eigenaar van de leegstaande horecazaak De Drie Gezellen en de visvijver. "Ik heb vernomen dat ze nieuwe uitbaters zoeken zodat er daar op termijn weer een horecazaak kan komen, wat uiteraard een goede zaak zou zijn", aldus burgemeester Maertens. Verder zijn ook nog vzw De Lochting en voedselbank De Stamper op het domein actief en doen enkele gebouwen ook dienst als crisisopvang voor de stad. Aan de kant van de Roeselaarsestraat staan nu nog enkele oude kloostergebouwen van de Paters Kapucijnen, maar die worden begin december gesloopt. "Die gronden zijn eigendom van bouwpromotor Candor", vertelt de burgemeester. "Gezien er krakers in het pand zaten en er sprake was van een drugsproblematiek hebben we gevraagd de gebouwen nu al te slopen. Er was sprake van om daar serviceflats te voorzien, maar we zijn nog niet op de hoogte van concrete plannen."