Het Brugs schepencollege leverde een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een dagcentrum op de plaats van de pastorie in de Rijselstraat in Sint-Michiels.
...

Het Brugs schepencollege leverde een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een dagcentrum op de plaats van de pastorie in de Rijselstraat in Sint-Michiels.Het centrum is een nieuw initiatief van Viro vzw aan de Koning Albert I-laan. In de nieuwbouw zullen dertien individuele woonunits worden ondergebracht. Daarvan zijn twaalf units voorzien voor telkens één bewoner en daarnaast nog één conciërgewoning. De meeste bewoners hebben een verstandelijke beperking."Op het gelijkvloers komen er drie polyvalente ruimtes die zullen worden geëxploiteerd door Viro vzw maar die ook door de buurt zullen kunnen gebruikt worden", zegt de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon.In totaal zal het dagcentrum vier bouwlagen tellen. De bouwlagen zullen trapsgewijs afbouwen naar boven toe, waarbij het laagste niveau de grootste oppervlakte inneemt en de hogere niveau's telkens iets kleiner zullen zijn. Op deze niveau's is er mogelijkheid om dakterrassen te voorzien. De bouwlijn van het nieuwe gebouw blijft gelijk aan de bestaande van de pastorie. "De teruggetrokken voorgevel is nodig om de beuken langs de Rijselstraat te kunnen behouden. Op die manier wordt ook een groene voortuin gecreëerd", zegt Franky Demon.Langs de noordkant van het project wordt een doorsteek voorzien die een verbinding maakt tussen de Rijselstaat en de kleine parking gelegen langs de Dorpsstraat. "Deze groenzone dient dan als doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de achterliggende parking die bij het project hoort", verduidelijkt Demon.Het nieuwe initiatief van Viro vzw beoogt een nieuwe dynamiek brengen in het centrum van Sint Michiels. "Het is algemeen erkend dat laagdrempelige welzijnsinitiatieven een verbindend effect teweeg brengen in het lokale, sociaal weefsel", aldus algemeen directeur Koen Dalle.