Pastoor Luc Frenay was de laatste bewoner en zoals het er nu naar uit ziet zal hij de dorpsgeschiedenis ingaan als de laatste pastoor die er ook effectief woo...

Pastoor Luc Frenay was de laatste bewoner en zoals het er nu naar uit ziet zal hij de dorpsgeschiedenis ingaan als de laatste pastoor die er ook effectief woonde. Volgens schepen De Marez heeft de gemeente een akkoord met het bisdom Brugge dat er mee instemt de huidige pastorie vrij te geven zodat de gemeente kan overgaan tot de verkoop van het gebouw. Het zal gaan om een onderhandse verkoop. De gemeente zelf was niet geïnteresseerd in de aankoop van het gebouw omdat het niet onmiddellijk een specifiek doel zag voor dit gebouw. Een paar jaar terug werd ook al de pastorie op de Ginste door de gemeente verkocht. Verklappen we nog dat de pastorie een paar jaar terug nog volledig werd gerestaureerd en voorzien van een nieuwe centrale verwarming. Op de foto de centrum pastorie.(CLY)