Op zondag 6 juli 1969 wijdde bisschop Emiel Jozef De Smedt de toen 25-jarige Paul Coucke tot priester op de Bosmolens in Lendelede. "Een kleine parochie, in tweeën gesplitst door de Rijksweg", aldus Paul. Sindsdien heeft hij een heel parcours afgelegd, eerst in het zuiden en de laatste 15 jaar in het noorden van de provincie. "Brugge, dat was een andere mentaliteit", ervoer Paul. "En het was ook niet zo vanzelfsprekend: 60 jaar was ik toen de bisschop mij eind 2004 naar het verre noorden van de provincie zond, en dan nog helemaal opnieuw moeten beginnen in een héél andere omgeving vroeg veel aanpassing. Wat mij ook bijbleef, is dat je loyauteit hier moet verdienen."
...