Luc Bourgeois was afkomstig uit Izegem en werd op 1 juli 1967 tot priester gewijd. Vooraleer hij in Wilskerke aankwam gaf hij les in het college van Ieper en in Blankenberge.
...

Luc Bourgeois was afkomstig uit Izegem en werd op 1 juli 1967 tot priester gewijd. Vooraleer hij in Wilskerke aankwam gaf hij les in het college van Ieper en in Blankenberge.In 1987 werd hij in opvolging van Willy Dewulf, pastoor in Wilskerke en meteen ook onderpastoor in Middelkerke. Hij bleef in Wilskerke tot in 2010. Luc was inmiddels verhuisd naar Hasselt. Luc Bourgeois was een filosoof en kon preken als geen ander. Emmanuel Colyn: "Luc was een heel goeie vriend van me. Samen met wijlen Lucien Stevens, Jan Hosten en Willy Pauwels heb ik met Luc, Belgisaan opgericht en we hebben heel vaak samen gezeten. Het was een heel sociaal persoon die enorm kon praten. Er waren mensen uit de hele regio die naar zijn missen kwamen om hem te horen preken. Hij was een pastoor bij de mensen en kon zich heel goed aanpassen aan de mensen met wie hij omging." Luc Bourgeois was ook een begenadigd zanger en was een tijd lang lid van het befaamde Middelkerkse Camerlinckxkoor. De afscheidsplechtigheid vindt volgende week plaats in Hasselt in besloten kring en in de maand juli is er nog een herdenkingsplechtigheid voorzien in Wilskerke. Ook dat gebeurt in intieme kring door de coronamaatregelen. Daarna wordt zijn as aan de zee toevertrouwd zoals hij het wenste.