Pastoor Gilbert Dhondt overleden

© (Foto PH)
Redactie KW

Op zondag 17 mei is pater Gilbert Dhondt overleden. Hij was Missionaris van het H. Hart van Jezus. De uitvaart zal in beperkte kring plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Amandus in Beernem waar hij 33 jaar pastoor was. Later zal er nog een dankviering gehouden worden in dezelfde kerk.

Zijn confrater, Pater Raf Ingels msc, schreef voor ons een ‘in memoriam’: “Gilbert Dhondt werd in Sleidinge geboren op 20 oktober 1926. Hij is dus 93 jaar geworden. Sleidinge, heeft veel Missionarissen van het H. Hart gekend! Zijn humaniora volgde hij in ons missieseminarie in Asse, vooraleer hij het noviciaat begon in Bree.

Na zijn priesterwijding werd hem gevraagd om filosofie te studeren aan de K.U.Leuven wat hij daarna doceerde in Bree. Hij werd toen leraar in Asse en verhuisde daarna naar ons theologicum in Heverlee waar hij directeur werd van de theologie en overste. Ondertussen was het noviciaat verhuisd van Bree naar Beernem waar hij de verantwoordelijkheid voor de novicen op zich nam.

Na twee jaar werd hij pastoor op de Sint-Amandusparochie waartoe onze gemeenschap behoorde en dat herder-zijn vervulde hij zo maar even gedurende 33 jaar. Hij kende zijn mensen heel goed, was er bij toen ze in nood waren en volgde ook de kerkelijke evolutie en de grote herschikking van de parochies. Heel veel had hij te danken aan zijn huishoudster Marie-José Enghelbeen die niet alleen voor hem zorgde maar ook de pastorie tot welkomstplaats maakte voor iedereen die er aanbelde.

Op 76-jarige leeftijd ging hij op pensioen maar bleef dienstbaar op alle terreinen waar men hem vroeg om te helpen. Voor de nieuwe pastoors was hij daardoor een grote hulp.

Toen Marie-José behoeftig werd, nam zij haar intrek in het WZC-Mariawende in Beernem. Toen hij onverwacht ziek werd, ging hij ook daar wonen en samen met de pastoor en de pastorale werker deed hij er de vieringen. Elke zondag voerde men hem naar Sijsele om daar Eucharistie te vieren bij de Zusters van Liefde. Onverwacht overleed hij, na een leven van grote dienstbaarheid waarvoor hij zo dankbaar was. Hij had maar één wens voor bij zijn overlijden en dat was: ‘dat de mensen voor mij bidden’.”, aldus pater Raf Ingels.

(PH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten