Georges werd geboren in Turnhout op 4 september 1936, maar in 1945 verhuisde het gezin naar Menen, waar de roots lagen van zijn ouders Joseph en Marguerite Vermeire. "Ik liep school in de Barakken in Menen. Na het Sint-Aloysiuscollege stapte ik in 1956 het ...

Georges werd geboren in Turnhout op 4 september 1936, maar in 1945 verhuisde het gezin naar Menen, waar de roots lagen van zijn ouders Joseph en Marguerite Vermeire. "Ik liep school in de Barakken in Menen. Na het Sint-Aloysiuscollege stapte ik in 1956 het seminarie binnen. Op 16 juli 1962 volgde de priesterwijding en ik ben ondertussen 57 jaar priester. Eerst zes jaar in het Blankenbergse college en dan 13 jaar in het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. In 1981 werd ik 6 jaar medepastoor in Wevelgem en daarna 15 jaar in Beveren-Roeselare", vertelt pastoor Dujardin.Pastoor Dujardin was graag gezien in zijn parochies. Altijd joviaal en vriendelijk, met voor iedereen een goed woord. Hij verlichtte het werk van pastoor Bart Demuynck met het bezoeken van de zieken. Betrokkenheid, samenhorigheid en samenwerken waren zijn devies. "De parochie in Madonna draaide als een menslievende gemeenschap. En dat zal zo blijven, ook als ik weg ben. De parochie blijft van de mensen van waaruit beslist nieuwe initiatieven kunnen geboren worden. Ik zal nu proberen om ook in De Groene Verte het mooie en aangename hoog in het vaandel te dragen, samen met de pastorale ploeg, een vijftal kloosterzusters en de bewoners uiteraard. Vanaf wanneer? Dat is nog niet bepaald!", besluit Dujardin.(RB)