Op zondag 15 september 2019 werd priester Bart Malfait officieel aangesteld als nieuwe pastoor van de drie Wingense parochies Sint-Amandus, Sint-Jan-Baptist en Sint-Joris. Diaken Danny Vandenbroucke werd begin dit jaar voltijds verbonden aan de drie parochies. Samen werken ze aan een kleurrijke kerkgemeenschap.
...

Op zondag 15 september 2019 werd priester Bart Malfait officieel aangesteld als nieuwe pastoor van de drie Wingense parochies Sint-Amandus, Sint-Jan-Baptist en Sint-Joris. Diaken Danny Vandenbroucke werd begin dit jaar voltijds verbonden aan de drie parochies. Samen werken ze aan een kleurrijke kerkgemeenschap. Pastoor Bart vertelt wat meer: "Voordien was ik medepastoor in de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot- Diksmuide. Op vraag van het bisdom ruilde ik mijn vertrouwde omgeving na 15 jaar in voor de gemeente Wingene. In september kreeg ik mijn officiële benoeming voor de drie parochies binnen de gemeente. Het bisdom benoemde mij als nieuwe pastoor en vroeg aan Danny een tijdje later voltijds als diaken te werken met het oog op een toekomstige pastorale eenheid. Er zit dus wellicht een uitbreiding van de drie huidige parochies aan te komen met de nodige herschikkingen.""We zitten nu volop in het overgangsjaar en het lukt aardig. Gelukkig is de kerkgemeenschap niet de zaak van een pastoor alleen, maar een verantwoordelijkheid die je samen draag. Wij zijn blij daarbij ook te mogen rekenen op een goed interparochiaal team, een interparochiale raad en vele medewerkers." "Ik ben heel tevreden dat ik de kans kreeg om mij voltijds in te zetten voor de kerk in zijn geheel", gaat Danny verder. "Toen ik het voorstel te horen kreeg om voltijds mijn taak als diaken uit te oefenen was er enige twijfel. Ik werkte voordien halftijds bij een advocatenkantoor in Tielt en was deeltijds diaken op vrijwillige basis. Mijn job loslaten was een moeilijke keuze maar de tijd was er rijp voor.""Vroeger had ik twee beroepen. Ik stond in de kerk en had daarnaast een echt werelds beroep. Ik combineerde dit en leerde van alles proeven. Nu ik fulltime in dienst ben als diaken draait alles rond de kerk en de mens. Ik blijf de taak als pastoraal werker in het woonzorgcentrum Amphora verder uitoefenen.""Een groot voordeel van mijn voltijdse benoeming is dat we iets meer tijd hebben om samen te komen en te overleggen. We maken plannen en proberen iets moois te creëren binnen onze kerkgemeenschap." "Inderdaad", weet pastoor Bart. "Samen zijn wij sterk, wij vullen elkaar goed aan. Ik ben de pastoor en de herder maar de pastorale zorg is aan ons beiden toevertrouwd. We doen het elk vanuit een eigen invalshoek.""De priester vertegenwoordigt Christus als de Heer in ons midden. Daarom behartigt hij vooreerst de taak van de verkondiging van het evangelie en gaat hij voor bij de bediening van de sacramenten.""De diaken vertegenwoordigt Christus als de dienaar van mensen. Daarom stelt diaken Danny zich ten dienste in de liturgie, maar vooral ook door aanwezig te zijn bij mensen in nood, mensen in rouw, mensen die ziek zijn of mensen die zomaar een babbeltje willen slaan.""Hij komt ook geregeld in het verenigingsleven en dat is tevens heel positief. Daarnaast is hij koster-organist en helpt vol overgave mee om de vieringen voor te bereiden. Hij beheert de kerkagenda en dat is een niet te onderschatten taak. Wij vullen elkaar aan waar nodig en dit vol enthousiasme voor een hoopvolle toekomst."