Priester Bart is geboren op 3 september 1975 en tot priester gewijd op 2 juli 2000...

Priester Bart is geboren op 3 september 1975 en tot priester gewijd op 2 juli 2000. Hij was sinds 2002 leraar aan de scholengemeenschap St.-Michiel in Roeselare. In 2011 werd hij bovendien aangesteld als postulator (aanvrager) van de zaligverklaring van pater Constant Lievens. De welkomstviering voor priester Bart was zaterdagavond 16 januari. De dienst werd voorgegaan door deken Geert Morilon.(LO - foto LO)