Door het accidentje in april waarbij een medewerker van een externe firma tijdens een technische controle op een polyester buis ging staan, moest het bad twee weken dicht. De kelder van De Valkaart was immers vol water gelopen en het lek dichten was niet haalbaar. Alle water werd door de brandweer uit het zwembad en uit de kelder gepompt.
...

Door het accidentje in april waarbij een medewerker van een externe firma tijdens een technische controle op een polyester buis ging staan, moest het bad twee weken dicht. De kelder van De Valkaart was immers vol water gelopen en het lek dichten was niet haalbaar. Alle water werd door de brandweer uit het zwembad en uit de kelder gepompt.Daarna stelde het bestuur dat men, nu het bad toch leeg was, men enkele herstellingswerken kon uitvoeren die tijdens de renovatiewerken waren gepland. Als men de elastische voegen van het zwembad nu kon vervangen zou het zwembad opnieuw gevuld kunnen worden en door die werken nu al uit te voeren, kon het zwembad nog voor de grote renovatiewerken gevuld, verwarmd en op het juiste niveau van chloorwaarden gebracht worden.Net na de paasvakantie, op dinsdag 23 april, werd het bad dan weer opengesteld voor het publiek. Helaas niet zonder nieuwe zorgen. Trouwe zwemmers hebben al kunnen opmerken dat er op de bodem van de grote diepte een plexiplaat van minstens 4 m² ligt. Duikers hebben die daar bevestigd. Blijkbaar zouden enkele tegels losgekomen zijn waardoor een nieuwe herstelling zich opdringt. Er is op geen enkele wijze enig gevaar voor de zwemmers geweest. Omdat het onder water herstellen van betegeling niet mogelijk is, zal het water er dus na enkele weken al weer uitgepompt moeten worden.We vroegen de burgemeester Jan de Keyser om meer uitleg: "De herstellingswerken aan het zwembad waren vlotter verlopen dan verwacht waardoor het zwembad al op woensdag 17 april terug open had kunnen gaan. Bij de laatste controle voor deze vervroegde opening werd echter vastgesteld dat er op de bodem een aantal tegels waren losgekomen. Er is toen onmiddellijk met Farys, de zwembadbeheerder, bekeken wat er kon gebeuren om dit probleem te verhelpen. Het loskomen van tegels is een mogelijk risico bij het laten leeglopen van een zwembad omdat de permanente druk op de wanden dan wegvalt. Het probleem heeft zich hier pas voorgedaan nadat het zwembad terug was gevuld en opgewarmd. We waren van dat risico op de hoogte en finaal ging het over een beperkt aantal tegels.""Als tijdelijke oplossing heeft een duiker plexiplaten op de vloer gelijmd om het zwembad tot aan de geplande sluiting op 20 mei veilig te kunnen open houden. Voor een definitieve oplossing van het probleem zal het water inderdaad terug uit het zwembad moeten. Dit zal echter geen langere sluiting vragen dan initieel voorzien. Het opnieuw leegmaken van het zwembad was inderdaad niet voorzien, maar gezien de onvoorziene situatie zal het water er dus nu toch terug uit moeten. Het eerdere incident waarbij het zwembad is leeggelopen is ondertussen een dossier voor de verzekeraars waar we nu nog geen uitspraak kunnen over doen. Het personeel dat normaal gezien aan het zwembad werkt, krijgt tijdens de sluiting andere opdrachten en blijft dus gewoon aan de slag.(PH)