Het laatste decennium vonden er maar weinig diensten en vieringen meer plaats in de kerk in Kerkhove. En sinds drie jaar vonden er enkel nog communies, begrafenissen en huwelijken plaats. In 2019 besloot het gemeentebestuur om die reden de Sint-Amanduskerk en bijbehorende grond aan te kopen. "Die beslissing was een eerste stap in de goede richting", meent Tom Beunens (Tandem), Avelgems schepen voor Ruimtelijke Ontwikkeling. "Maar de koop is nog niet officieel, want eerst moet de kerk ontwijd worden. Nu de kerkgemeenschap in Kerkhove met Waarmaarde een nieuwe thuis heeft gevonden, kan de gemeenteraad daar - wellicht na deze zomer - werk van maken."
...

Het laatste decennium vonden er maar weinig diensten en vieringen meer plaats in de kerk in Kerkhove. En sinds drie jaar vonden er enkel nog communies, begrafenissen en huwelijken plaats. In 2019 besloot het gemeentebestuur om die reden de Sint-Amanduskerk en bijbehorende grond aan te kopen. "Die beslissing was een eerste stap in de goede richting", meent Tom Beunens (Tandem), Avelgems schepen voor Ruimtelijke Ontwikkeling. "Maar de koop is nog niet officieel, want eerst moet de kerk ontwijd worden. Nu de kerkgemeenschap in Kerkhove met Waarmaarde een nieuwe thuis heeft gevonden, kan de gemeenteraad daar - wellicht na deze zomer - werk van maken."In de parochiekerk van Sint-Amandus zal er vanaf de transitiedatum (1 juli) geen enkele eredienst meer plaatsvinden. Het bisdom besliste immers om op korte termijn de functie van de kerk terug te brengen tot een profaan gebruik. Voor Tom Dekeyser, secretaris van de kerkfabriek Sint-Amandus, kwam dat nieuws allesbehalve onverwacht. "Het is een kroniek van een aangekondigd einde. We wisten al lang dat deze beslissing er zat aan te komen. We doen er sinds 2016 alles aan om, samen met het gemeentebestuur van Avelgem, een oplossing te vinden. Maar het onderhoud ervan is veel te duur geworden. Het heeft niet mogen zijn. Of ik nu in de kerkfabriek van Waarmaarde zal zetelen? Ik heb me kandidaat gesteld, ja. Maar door de coronacrisis zijn die verkiezingen uitgesteld."Ook bij Greta Van Dorpe, al 30 jaar bestuurslid van de parochieraad in Kerkhove, kwam het nieuws bijzonder hard aan. "Iedereen heeft het er moeilijk mee", vertelt ze. "Een parochie zonder kerk is als een herder zonder schapen. Het hoort niet. Wij hopen nog op een afscheidsviering, en een herdenkingsmonument in de vorm van een kapel, opgebouwd uit de elementen van de vloer, glasramen en stenen van Sint-Amandus. Eerstdaags zou de burgemeester daarover communiceren."Nadat de onderhandelingen tussen de gemeente Avelgem en het decanaat zijn afgerond, en de verkoop officieel is, zou de kerk moeten plaatsmaken voor een nieuw ontmoetingscentrum (oc) in Kerkhove. Dit tot tevredenheid van Christian Lagrange, voorzitter van de Gezinsbond in Kerkhove. Al ziet Lagrange nog enkele pijnpunten. "De gemeente gaf een positief signaal toen duidelijk werd gemaakt dat een nieuw ontmoetingscentrum prioriteit was. Het oude staat al jaren te verkommeren, en zo zou er opnieuw ruimte zijn voor de lokale speelpleinwerking. Voor ons hoeft het nieuw oc overigens niet de plek van Sint-Amandus in te nemen, als het er maar komt.""Ik zou het persoonlijk jammer vinden als het een traditie wordt om elke slinkende kerkgemeenschap per direct van kerkgebouwen te beroven", gaat hij verder. "De heroriëntatie van kerkgebouwen naar stille ruimtes of bezinningslocaties biedt een uitweg. Als fervent fietser hoop ik ook op het behoud van de kerktoren, dat als referentiepunt kan dienen in de routes rond de Scheldevallei." Ook de SJB Basisschool in Kerkhove is betrokken partij in het dossier. De dorpsschool kampt met een tekort aan ruimte. De kerk of een nieuw ontmoetingscentrum zou daar een mouw aan moeten passen.De pastorij in Kerkhove, gelegen naast de dorpsschool, is vooralsnog geen voorwerp van onderhandeling.De overplaatsing van de parochie is geen unicum in de kerkgeschiedenis van Avelgem. Meer dan tien jaar geleden gebeurde iets soortgelijks toen de kerkfabriek in Bossuit versmolt met die van Outrijve. Ook toen kreeg de kerk een nieuwe bestemming. Na een gedeeltelijke afbraak ontpopte de ruïne van het kerkgebouw in Bossuit zich tot een locatie waar sociale en culturele evenementen konden plaatsvinden. Ook de pastorie werd verkocht, en zou later tot horecazaak of B&B transformeren. (Jan Steenhoudt)