Parochiaal Centrum komt in handen van de gemeente: Einde verhaal voor Sint-Paulus

Redactie KW

De gemeente ruilt de parking aan de Sint-Pauluszaal voor het parochiaal centrum in de Otegemstraat. Deze zal gebruikt worden als repetitielokaal van Muziekvereniging De Ware Vrienden.

De Sint-Pauluszaal, en de voormalige kerk, zijn eigendom van de Decanale Vereniging Sint-Martinus Avelgem. De gemeente kon die zaal gebruiken in erfpacht. Dit wil tevens zeggen dat ze ook moet instaan voor het onderhoud van de gebouwen.

“Op termijn zijn grote herstellingen nodig aan die gebouwen. Er zijn problemen met het dak, er is betonrot en de verwarming zou helemaal moeten vernieuwd worden”, legt burgemeester Doutreluingne (LB) uit. “Nu we in de Kappaertkerk, die aan de dienst onttrokken werd, een goed alternatief hebben gevonden, hebben we de Sint-Pauluszaal niet echt meer nodig.”

Vandaar dat er een ruil van onroerende goederen tussen de gemeente en de dekenij werd uitgewerkt. “De gebouwen zijn van de dekenij, maar de parking is eigendom van de gemeente. Nu willen we die parking ruilen voor het parochiaal centrum. Bij die ruil moeten we wel nog een goede 60.000 euro bijbetalen.”

De gemeenteraad gaf reeds zijn principiële goedkeuring. Het is tevens de bedoeling om ook de erfpachten in de toekomst te beëindigen.

De Ware Vrienden

Momenteel is het vaccinatiecentrum ingericht in de gebouwen van Sint-Paulus. De werking hiervan komt echter niet in gevaar. “Het zal zeker nog enkele maanden duren eer de hele procedure doorlopen is. En sowieso zal de regeling pas in voege gaan na de vaccinatieperiode. Laat dit duidelijk zijn”, aldus de burgemeester.

Hij gaf ook nog mee dat er nog niets beslist werd wat de dekenij met de gebouwen en de parking zal doen. Wel gaf hij mee dat de parking ingekleurd is als bouwgrond.

Jef Vancauwenberghe, voorzitter van muziekvereniging De Ware Vrienden, is blij met de nieuwe ruimte in het parochiaal centrum, maar somt toch enkele nadelen op. Zo is het financieel voor de vereniging een stuk minder interessant.

In Kappaert- kerk hebben we een goed alternatief gevonden

Muziekvereniging ‘De Ware Vrienden’ is alweer aan zijn vijfde verhuizing toe. “Waar we heropgestart zijn in het Oud Gemeentehuis, om dan het brandweerarsenaal als lokaal te hebben, zijn we in de Gambrinus beland. In november 1999 deden we onze intrede in de Sint-Pauluszaal”, somt voorzitter Jef Vancauwenberghe op. De voorzitter is blij dat men via de positieve houding van de gemeente in het parochiaal centrum terecht kan. “Er zijn wel enkele nadelen. De ruimte waarover we zullen beschikken, is veel kleiner dan Sint-Paulus, waar we ook een verzamelzaal met bar, voorraadruimten, partituren-, kledij- en instrumentenlokaal hadden. Bij concerten hadden we enkel de deuren open te zetten om het publiek te kunnen ontvangen. Nu zullen we onze concerten en activiteiten zoals ons jaarlijks etentje en quiz op een andere plaats moeten organiseren.”

Financieel autonoom

Financieel dient de muziekvereniging ook in te boeten. “Nu moeten we zelf instaan voor de verwarming en het waterverbruik. Tevens nemen we ook een deel van de syndicuskosten voor onze rekening. Voor het kuisen van de accommodatie moeten we nu ook zelf instaan, daar waar voorheen een milde pacht onze enige kost was. We brengen hiervoor echter begrip op, want de steun van de gemeente moet in de lijn liggen met deze van de andere muziek- en culturele verenigingen. De gemeente geeft ons de kans op een grote autonomie voor het exclusief gebruik van de infrastructuur”, besluit Jef Vancauwenberghe

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.