"Het mag gezegd: het merendeel van alle inwoners die we hier over de vloer krijgen, is vriendelijk en respectvol tegenover ons. Maar zowat vijf procent zal het blijkbaar nooit leren", vat parkwachter Christophe Daelman samen. Of het op een drukke zaterdag of tijdens warm weer is, weet hij niet, maar dat hij en zijn collega's sinds de coronacrisis opmerkelijk meer verwijten moeten incasseren, is zeker.
...

"Het mag gezegd: het merendeel van alle inwoners die we hier over de vloer krijgen, is vriendelijk en respectvol tegenover ons. Maar zowat vijf procent zal het blijkbaar nooit leren", vat parkwachter Christophe Daelman samen. Of het op een drukke zaterdag of tijdens warm weer is, weet hij niet, maar dat hij en zijn collega's sinds de coronacrisis opmerkelijk meer verwijten moeten incasseren, is zeker. "De verbale agressie steekt vooral de kop op wanneer we de mensen vragen om de coronamaatregelen na te leven. Zo mag om licht afval te lossen momenteel slechts één persoon uit de wagen stappen. Toen ik een bezoeker vroeg om de nodige afstand te bewaren aan de piepschuimzak, kreeg ik een verwensing naar het hoofd. Als ik in de zone voor groenafval of aan de container voor asbestafval vraag om even te wachten, uitten sommigen ook bot hun ongeduld. Terwijl wij ons gewoon dag na dag inzetten voor de inwoners."Ook vóór de coronacrisis waren er op het containerpark wel de traditionele discussies over sorteren. "De parkwachters merkten onder meer metaalafval naast een container voor stortafval op, of brandbaar afval dat in een doos steekt. Brandbaar afval is immers een betalende fractie. Verder vinden we tussen het papier en karton ook al eens een frietketel", vertelt Christophe.Naar zijn aanvoelen toont de grootste groep bezoekers voldoende begrip en blijven de bezoekers beleefd. "Maar de hoofdreden van het gestegen ongeduld is inderdaad de coronacrisis. Omdat de gemeente een beperkt aantal bezoekers tegelijk toelaat, worden de wachtrijen met voertuigen langer. De vrijheid van de burger is beperkter, waardoor ook de werknemers van het containerpark het verbaal meer moeten ontgelden", meent Christophe.Sinds juni kunnen inwoners opnieuw alle fracties inleveren, behalve asbest, PMD, papier en karton. Het containerpark is gecontroleerd en gedeeltelijk open tijdens de normale openingsuren, met langere wachttijden en ongeduldige bezoekers als gevolg. Tijdens april en mei trachtte de milieudienst de drukte te spreiden door doorlopend van 9 tot 17 uur geopend te blijven. "Maar dat konden we niet blijven aanhouden", duidt milieu-ambtenaar Hilde Dobbelaere. "We hebben werknemers die even kunnen bijspringen, maar meer werkuren voor die groep van vijf voltijdse werknemers is niet haalbaar.""Onze werknemers zijn bij gevallen van verbale agressie nog niet gemachtigd om GAS-boetes uit te schrijven. Door de identiteitscontrole aan de ingang kennen we wel de namen. Meestal zijn er ook getuigen. De lokale politie kan zo nodig vaststelling doen. Dergelijke incidenten worden echter altijd eerst in overleg onderzocht, waarna we zo nodig per brief de betroffen inwoners aanmanen. Ten slotte kan de gemeente ook iemand voor een bepaalde duur de toegang tot het containerpark ontzeggen."Per week rijden er in het recyclagepark van Zedelgem gemiddeld zo'n 1.000 voertuigen binnen. Ruim de helft van de bezoekers levert groen- en houtafval aan. De milieudienst ziet méér gratis afvalfracties in hoeveelheid toenemen, waardoor de gemeente belast wordt met zowel langere files aan de ingang, als met hogere kosten. "Het afval dat onterecht afkomstig is uit naburige gemeenten, kunnen we in de toekomst weren door hetzelfde retributiereglement in alle gemeenten toe te passen. Zo is er geen reden meer om gratis afval in ons containerpark in te leveren", legt schepen van Milieu Arnold Naessens uit."Wat de coronamaatregelen betreft, hebben we getracht de Zedelgemnaars zo goed als mogelijk tegemoet te komen. Zo mogen al 15 wagens tegelijk op het park aanwezig zijn en mogen zware ladingen door twee personen gelost worden. We planden ook al langer om een camera aan de ingang te plaatsen, opdat inwoners van thuis online de drukte kunnen bekijken. Dat pilootproject zit nu in een finale fase. Verder starten we binnenkort ook een campagne waarmee we via verschillende kanalen de mensen sensibiliseren. Ons gemeentepersoneel verdient beslist meer respect." (Hendrik Verplancke)