De kwaliteit van de parking laat momenteel te wensen over. Hij is kwalitatief noch duurzaam en de huidige capaciteit voldoet niet. Onder meer Unizo Bissegem is al jaren vragende partij om de pa...

De kwaliteit van de parking laat momenteel te wensen over. Hij is kwalitatief noch duurzaam en de huidige capaciteit voldoet niet. Onder meer Unizo Bissegem is al jaren vragende partij om de parking volwaardig aan te leggen.De heraanleg, die 165.817 euro inclusief BTW kost, omvat het aanleggen van waterdoorlatende betonstraatstenen. Daarnaast komt er ook een buffer- en infiltratievoorziening om het aflopende water de kans te geven lokaal in de bodem te infiltreren. Rond de parking, die 36 parkeerplaatsen zal omvatten, komen bomen en planten om naadloos aan te sluiten bij het groene karakter van de omgeving. Deze aanplanting is gepland in oktober, bij het begin van het plantseizoen. Er worden ook twee wandelpaden aangelegd die een doorgang mogelijk maken richting Meensesteenweg, hondenloopweide en oc. Hiermee hoopt de stad Kortrijk dat er minder wagens de Driekerkenstraat inrijden om kinderen aan school af te zetten. De werken zullen drie maanden duren.