“Parking is grootste probleem”

Redactie KW

Samen met Oostende is Waregem de enige stad in onze provincie die twee moskeeën telt: eentje in Waregem zelf, de tweede in Desselgem. En ook dat is een uitzondering, want Assounah is een van de slechts twee erkende islamitische gebedshuizen in ons West-Vlaanderen.

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier ‘Islam in West-Vlaanderen’.

De erkenning van de Desselgemse moskee ligt voornamelijk bij de provincie, maar ook de stad moet een advies uitbrengen over een dergelijke erkenning. “Ik ben helemaal vóór die erkenning. Dat wil zeggen dat de desbetreffende moskee dan aan enkele voorwaarden moet voldoen. Enkele van die voorwaarden zijn dat ze zich openstellen voor dialoog, maar ook bijvoorbeeld dat de vrouw ook een prominente plek inneemt”, vertelt schepen Jo Neirynck (CD&V). “In Desselgem bijvoorbeeld zitten de mannen en vrouwen dan wel gescheiden van elkaar, maar ze krijgen beide een volwaardige plaats bij het gebed.”

“De Desselgemse moskee bestaat al heel wat jaren en die samenwerking is al altijd goed verlopen. Er is groot begrip voor de moskee, idem met de moskee in Waregem. Als er een vraag komt vanuit de stad zal daar altijd gevolg aan gegeven worden. Ook zitten we bijvoorbeeld samen als het op het offerfeest aankomt. Er wordt constructief samengewerkt”, vertelt de schepen.

Op bezoek

Zo gaan bijvoorbeeld leerlingen van de middelbare en de lagere school op bezoek in het gebouw. “De ontvangst is daar altijd hartelijk. Ze zetten hun deuren open en er wordt ontvangen met de typische thee en zoet gebak”, klinkt het. De stad wordt ook nauwgezet op de hoogte gehouden van veranderingen in het comité en bestuur. “Tweede moskeestad van West-Vlaanderen? Dat voelt niet zo aan. We tellen 92 nationaliteiten in Waregem en daarvan zijn het de Polen en Roemenen die het jongste jaar met meer zijn. Met beide moskeeën is er goede relatie. Het enige dat ik misschien kan aanhalen is dat er soms een parkeerprobleem is aan de Waregemse moskee, maar dat is ook niet meer dan de volkstoeloop van een begrafenis in de kerk. In Desselgem stelt dat probleem zich niet omdat er daar ook heel wat parkeergelegenheid is. De moskee maakt deel uit van de gemeente. Met de kermis in de straat, staan zij er ook gewoon met hun eigen standje”, aldus de schepen nog. De Desselgemse moskee was niet bereikbaar voor commentaar over hun erkenning.

Harelbeekse moslimgemeenschap wil groter pand

Net als in Kortrijk kijkt ook in Harelbeke de moslimgemeenschap uit naar een nieuwe ontmoetingsplek. Reden: het pand op de hoek van de Tramstraat en de Nieuwstraat is te klein geworden.

De vzw Bader kocht intussen een villa in de Kortrijksesteenweg en wil daarin haar cultureel centrum met gebedsruimte onderbrengen. “De eigenaar van het gebouw waar we nu gevestigd zijn, heeft een tijdje geleden al laten weten dat hij verkoopt”, vertelt Farouz Mouloud. “We moeten dus weg. De villa zou een ideale nieuwe locatie zijn, die bovendien iets ruimer is. Van stad Harelbeke kregen we alvast de stedenbouwkundige vergunning. Voor alle duidelijkheid: we willen de villa niet verbouwen. We hebben een vergunning nodig voor bijvoorbeeld de parking.” Schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Open VLD) stelt dat het schepencollege op dezelfde golflengte zit met Bader wat betreft de stedenbouwkundige vergunning.

“De aanvraag was gedetailleerder dan de eerste keer en de architect had beter rekening gehouden met de formaliteiten die normaal gehanteerd worden.” De schepen verwijst naar een eerdere aanvraag van Bader. “Toen (eind januari dit jaar, red.) kreeg de vzw trouwens ook een vergunning, maar na een beroep bij de deputatie besliste Bader om een nieuwe aanvraag in te dienen.” Ook dit keer is er trouwens al protest tegen de toekenning van de vergunning. Farouz Bouloud: “Dat is heel jammer, want we hebben goede contacten met de meeste omwonenden. We vermoeden dat het protest van één persoon komt. In elk geval hebben we er alles aan gedaan om een aanvraag in te dienen die aan alle eisen voldoet. Dat de stad Harelbeke de vergunning heeft uitgereikt, toont dit ook aan.” De moslimgemeenschap in Harelbeke telt zowat 300 personen. “Maar ze komen niet allen naar het cultureel centrum: niet iedereen is even gelovig, terwijl anderen door hun werk niet kunnen komen. Tijdens de week komen gemiddeld 15 tot 25 mensen bij ons bidden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.