Bij de werken die al werden uitgevoerd aan De Sceure in 2014 werd ten volle rekening gehouden met de toegankelijkheid in het gebouw zelf, maar de toegang naar het gebouw kon en moest beter. De parking, en ook nog een deel van de toegangspaden, waren aangelegd in kasseien. Naar toegankelijkheid van het gebouw toe, zowel voor het algemene publiek, als zeker ook voor kinderwagens, ouderen, mindervaliden... gaf dit vaak problemen. Een goeie toegankelijkheid wordt nog belangrijker met de geplande verhuis van alle gemeentediensten, het OCMW en de politie naar De Sceure in 2020.
...