Bij de werken die al werden uitgevoerd aan De Sceure in 2014 werd ten volle rekening gehouden met de toegankelijkheid in het gebouw zelf, maar de toegang naar het gebouw kon en moest beter. De parking, en ook nog een deel van de toegangspaden, waren aangelegd in kasseien. Naar toegankelijkheid van het gebouw toe, zowel voor het algemene publiek, als zeker ook voor kinderwagens, ouderen, mindervaliden... gaf dit vaak problemen. Een goeie toegankelijkheid wordt nog belangrijker met de geplande verhuis van alle gemeentediensten, het OCMW en de politie naar De Sceure in 2020.
...

Bij de werken die al werden uitgevoerd aan De Sceure in 2014 werd ten volle rekening gehouden met de toegankelijkheid in het gebouw zelf, maar de toegang naar het gebouw kon en moest beter. De parking, en ook nog een deel van de toegangspaden, waren aangelegd in kasseien. Naar toegankelijkheid van het gebouw toe, zowel voor het algemene publiek, als zeker ook voor kinderwagens, ouderen, mindervaliden... gaf dit vaak problemen. Een goeie toegankelijkheid wordt nog belangrijker met de geplande verhuis van alle gemeentediensten, het OCMW en de politie naar De Sceure in 2020. Naast de toegankelijkheid, was ook de capaciteit van de parking vaak een probleem. Het OC De Sceure heeft een 750-tal zitplaatsen, bij volle bezetting was de parking dus veel te klein. Vandaar dat er, naast de heraanleg, ook een uitbreiding kwam: de aanwezige paddock (900 m²), een doorn in het oog en geen functioneel nut meer ingevolge de stopzetting van de plattelandsklassen, werd omgevormd tot parking. Burgemeester Stephan Mourisse: "Het ontmoetingscentrum komt zo nog meer tot zijn recht, nu de omgeving werd aangepakt, met concreet de parking die deel uitmaakt van de site, die wordt vergroend en verfraaid met extra groen en bomen."Studiebureau De Witte Kamer uit buurtgemeente Lo-Reninge ontfermde zich over het ontwerp van de nieuwe parking en het omliggende groen. De parking werd heraangelegd en uitgebreid van 47 naar 82 parkeerplaatsen, waarvan zeven voorbehouden plaatsen voor andersvaliden. "De geplande werken boden een ideale gelegenheid om een groot deel van het perceel te ontharden. Voor de parkeerplaatsen, de baanvakken en de brandweg werd respectievelijk gekozen voor betonstraatstenen met groene voegen, waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels. De waterdoorlatende materialen, samen goed voor 80 procent van de nieuw aan te leggen verharding, maken een doorgedreven infiltratie van regenwater op eigen bodem mogelijk. De overige verharding zal bovendien volledig aflopen in naastliggend groen, er is geen enkele riolering voorzien voor regenwaterafvoer", aldus nog burgemeester Mourisse.Met de parking werd ook de waterhuishouding van het bestaande gebouw onder de loep genomen. Een deel van de riolering werd herplaatst om de afvoer efficiënter te laten verlopen en er werd een open infiltratievoorziening geplaatst om ook het regenwater van het gebouw ter plaatse te laten infiltreren. Bij het ontwerp van de parking werd rekening gehouden met een naadloze aansluiting op de bestaande omgeving.De oorspronkelijke toegangswegen (van N8 en van 321) in kasseien blijven behouden en kregen een opfrisbeurt. De bestaande verharding rond De Sceure in betonplaten wordt doorgetrokken naar de parking. Er worden tien lichtpunten voorzien op de nieuwe parking. Maar met de plaatsing ervan wordt bewust gewacht tot na het Bierfestival van komend weekend, zodat gemakkelijk tenten kunnen geplaatst worden. Het totale project beslaat 3.300 m². Het totale prijskaartje bedraagt 246.903 euro, zonder btw. Er is nog één zone af te werken ter hoogte van de nieuwe uitbouw, dit gebeurt in samenspraak met de firma Catteeu, voor of na het bouwverlof. De milieu- en duurzaamheidsambtenaar van de gemeente, Lien Vlamynck, diende de heraanleg van de parking als dossier in. Vleteren was een van de 87 dossiers die werden ingezonden, en werd een van de elf winnaars. De gemeente ontving van Febestral 100 m² prefabbetonproducten voor het plaatsen van de waterdoorlatende verharding.(AHP)