De politie was maandagnamiddag en -avond in groten getale aanwezig in een woning langs de Damse Vaa...