Vrij en onbeperkt parkeren nabij je favoriete winkels of horecazaken; het is al lang geen evidentie meer in de centra van onze dorpen en steden. In Brugge gaan de tarieven binnenkort omhoog en ook in het centrum van Damme wordt parkeren vanaf 1 oktober een stukje duurder. De huidige concessie met de firma die het betalend parkeren organiseert loopt immers op 30 september af en de jongste gemeenteraad keurde de gunningscriteria in de aanbesteding voor een nieuwe concessie goed.
...