Vrij en onbeperkt parkeren nabij je favoriete winkels of horecazaken; het is al lang geen evidentie meer in de centra van onze dorpen en steden. In Brugge gaan de tarieven binnenkort omhoog en ook in het centrum van Damme wordt parkeren vanaf 1 oktober een stukje duurder. De huidige concessie met de firma die het betalend parkeren organiseert loopt immers op 30 september af en de jongste gemeenteraad keurde de gunningscriteria in de aanbesteding voor een nieuwe concessie goed.
...

Vrij en onbeperkt parkeren nabij je favoriete winkels of horecazaken; het is al lang geen evidentie meer in de centra van onze dorpen en steden. In Brugge gaan de tarieven binnenkort omhoog en ook in het centrum van Damme wordt parkeren vanaf 1 oktober een stukje duurder. De huidige concessie met de firma die het betalend parkeren organiseert loopt immers op 30 september af en de jongste gemeenteraad keurde de gunningscriteria in de aanbesteding voor een nieuwe concessie goed. "Sinds 2005, het jaar dat het betalend parkeren werd ingevoerd, werd het tarief van één euro per uur of 0,20 cent per 12 minuten niet meer verhoogd", stelt schepen van Financiën Bart Desutter (CD&V+). "Vanaf 1 oktober verhogen we dit naar 1,5 euro per uur of 0,30 euro per 12 minuten. Wie voor het halve dag tarief opteert (wat in feite neerkomt op het géén geld in de automaat steken, red.) betaalt voortaan 30 euro." In mensentaal betekent dit dus dat de 'boete' voor het niet of niet voldoende geld insteken verdubbelt, van de huidige 15 euro naar 30 euro. "Met deze tariefaanpassing willen we de langparkeerders nog sterker aanmoedigen zich op de randparkings te plaatsen", geeft schepen Desutter nog mee. "Nieuw is dat automobilisten voortaan ook in de vakantiemaanden juli en augustus op de Markt kunnen parkeren; waar dit voorheen dus niet toegestaan was. De ervaring heeft ons geleerd dat de Markt parkeervrij houden in de huidige omstandigheden moeilijk te handhaven valt. Het is wel de bedoeling op termijn het marktplein her in te richten tot een evenementenplein en het jaar door dan geen auto's meer toe te laten op het plein." Nog nieuw is dat de betaalautomaten zo zullen uitgerust worden dat er niet langer enkel met muntjes maar ook 'cashless' betaald zal kunnen worden; via sms of bankkaart. Wat het bewonersparkeren betreft zijn er geen wijzigingen: bij een overtreding zal nog altijd een retributie van 30 euro aangerekend worden. Opmerkelijk is dat het parkeerbedrijf voortaan ook controle zal uitoefenen op het 'kortparkeren', ten behoeve van de plaatselijke middenstand en hun klanten, in Moerkerke (twee plaatsen in de Kasteelstraat, red.) en in Sijsele (vijf plaatsen op de hoek Stationsstraat/Veldstraat en drie plaatsen in de Dorpsstraat, red.). Bij overtreding bedraagt de retributie 30 euro. Volgens raadslid Britta Roelants (CD&V +), die in de buurt van zo'n kortparkeerzone in Sijsele woont, stelt de problematiek van parkeerdruk zich buiten de openingsuren van de winkels niet. In de tekst wordt daarom gestipuleerd dat het kortparkeren van kracht is tussen 10 uur en 19 uur. Het aangeduide parkeerbedrijf zal overigens ook instaan voor controle op het onrechtmatig parkeren op oplaadpunten voor elektrische wagens, op de parking Damme-Oost, aan het Administratief Centrum Moerkerke en binnenkort ook aan het Woonzorgcentrum in Moerkerke. Wie daar ten onrechte staat krijgt 60 euro boete. Oppositieraadslid Kelly De Sutter kan zich niet vinden in aantal punten uit de nieuwe regeling. "Een verhoging in één klap van 1 euro naar 1,5 euro per uur is toch wel erg veel", stelde ze. Opmerkelijk is dat ook een gemeenteraadslid van meerderheidspartij CD&V+, Eric Crul uit Hoeke met name, tegen het voorstel stemt. Hij toont zich al langer een tegenstander van het betalend parkeren in Damme centrum. Crul zegt dat er beter meer zou toegezien worden op het langdurig onwettig parkeren van mobilhomes her en der. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) laat weten dat het parkeerbedrijf niet gevat is in de controle op mobilhomes maar dat dit een zaak is voor de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist.