Er kan vanaf dan geparkeerd worden in de Fabrieksstraat en in de Achtste Linielaan.

(LB)

Er kan vanaf dan geparkeerd worden in de Fabrieksstraat en in de Achtste Linielaan.(LB)