Kortparkeren in de blauwe zone blijft gratis. Wie zijn parkeerschijf niet legt, gaat een boete van dertig euro krijgen. Dat is dubbel zoveel als nu het geval is. Over die verdubbeling viel de beslissing al begin dit jaar.
...

Kortparkeren in de blauwe zone blijft gratis. Wie zijn parkeerschijf niet legt, gaat een boete van dertig euro krijgen. Dat is dubbel zoveel als nu het geval is. Over die verdubbeling viel de beslissing al begin dit jaar. "We namen de controle in de blauwe zone liever in eigen handen met stadspersoneel", oordeelt Sanne Vantomme. "Bijvoorbeeld door een gemeenschapswacht of een vaststeller van de GAS-boetes. Die persoon zou zijn wedde kunnen terugverdienen."In de vorige legislatuur was Sanne Vantomme schepen van Mobiliteit. "De controle gebeurde vroeger door de politie", zegt hij. "We hebben altijd gekozen voor de gulden middenweg. Niet te veel, maar wel regelmatig controles, zodat de handelaars en inwoners tevreden waren."Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) verwees naar de toestand in buurt van de Vrijdagmarkt. Er zijn daar in de buurt van de brug twee tabakswinkels, met heel wat wildparkeren van klanten. "Het loopt momenteel de spuigaten uit en we horen langs alle kanten dat er iets aan moet gedaan worden", aldus de schepen. "Shop en Go en de blauwe zone worden helemaal niet meer gerespecteerd. De handelaars klagen.""We hebben er met het schepencollege heel bewust voor gekozen om het controleren niet door eigen personeel te doen. Met Parko komt er geen heksenjacht van 's morgens tot 's avonds, maar we willen een mentaliteitswijziging creëren bij de mensen. Parko heeft de professionaliteit om het parkeerbeleid in de stad vorm te geven. De eerste maanden gaan we een uitgebreide campagne voeren wat kan en niet kan." (EDB)