Hoewel de klaslokalen leeg bleven, was het bij schooldirecties en leerkrachten de jongste weken behoorlijk druk. Maandag worden de leerlingen van bepaalde klassen opnieuw op school verwacht, maar daar zijn strikte en uitgebreide maatregelen aan verbonden.
...

Hoewel de klaslokalen leeg bleven, was het bij schooldirecties en leerkrachten de jongste weken behoorlijk druk. Maandag worden de leerlingen van bepaalde klassen opnieuw op school verwacht, maar daar zijn strikte en uitgebreide maatregelen aan verbonden.In alle scholen dient men onderwijs aan te bieden aan de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Daarnaast moet men ook noodopvang voorzien voor kleuters en leerlingen die echt nergens anders terecht kunnen. "De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zullen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les hebben. Deze van het zesde leerjaar slechts twee dagen. Een groep op maandag en dinsdag en een groep op donderdag en vrijdag", zegt Lieven Desmet, coördinerend directeur van het gemeentelijk lager onderwijs. "Ook zullen de start- en einduren per leerjaar aangepast worden, zodat we ook hier het afstand houden kunnen garanderen."Het afstand houden, veroorzaakt ook voor infrastructurele problemen. De klasgroepen zijn veel kleiner en de opvang dient afgescheiden te gebeuren. Vandaar dat beslist werd om ook daar wat aanpassingen te doen. Onderwijsschepen Isabelle Degezelle: "De leerlingen van het eerste leerjaar zullen we groeperen in de Kouterschool, deze van het tweede en zesde in de Groene Kouter. De noodopvang zullen we organiseren in Zwevegem-Knokke. Iedere leerling zal de nodige info ontvangen waar en wanneer hij moet zijn."Volgens de schepen is er in de deelgemeenten niet meteen een probleem naar infrastructuur toe. Zo worden onder meer de ontmoetingcentra in Otegem en Sint-Denijs ingeschakeld.Ook in het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs zijn niet meteen problemen te verwachten. "We hebben geregeld vergaderingen om een en ander georganiseerd te krijgen en we werken ook samen aan goede oplossingen", aldus de schepen. Er werden ook extra wasbakken gehuurd zodat de kinderen vlot hun handen kunnen wassen en ontsmetten.Belangrijk zal ook zijn om voldoende helpende handen te hebben. "Het mag duidelijk zijn dat we veel extra mensen zullen nodig hebben om alles vlot te laten verlopen. Ik denk dan aan hulp aan de schoolpoort om de kinderen op te vangen, hulp bij de wasbakken zodat ook daar alles geordend verloopt en zeker ook in de opvang. Maar ook mensen die meehelpen bij het ontsmetten, zijn er nodig. Naast het inschakelen van gemachtigde opzichters hebben we dus nog andere mensen nodig. Deze krijgen een vrijwilligersvergoeding." De gemeente nam de dispatching van deze vrijwilligers op zich, ook voor de netten naast het gemeenteonderwijs.De schepen maakt zich sterk dat de herstart van het schooljaar in Zwevegem geen problemen zal opleveren. Wel hoopt ze dat de maatregelen zullen versoepeld worden als ook de andere leerjaren terug naar klas mogen, want dan verwacht ze wel problemen.