Woensdagochtend was het eindelijk zover. Mama Emma en papa Maarten mochten hun kuikentje verwelkomen. Dankzij de webcam van Stad Kortrijk leefde de hele gemeente mee. Het was dan ook lang niet zeker dat het eitje zou uitkomen. Een slechtvalk broedt 30 dagen, maar in die tijd kan er veel gebeuren. Zo moesten de ouders hun nest verdedigen tegen een vrouwelijke slechtvalk die hun territorium was binnen gedrongen. In het tumult brak een van de eieren. Daarnaast aten Maa...

Woensdagochtend was het eindelijk zover. Mama Emma en papa Maarten mochten hun kuikentje verwelkomen. Dankzij de webcam van Stad Kortrijk leefde de hele gemeente mee. Het was dan ook lang niet zeker dat het eitje zou uitkomen. Een slechtvalk broedt 30 dagen, maar in die tijd kan er veel gebeuren. Zo moesten de ouders hun nest verdedigen tegen een vrouwelijke slechtvalk die hun territorium was binnen gedrongen. In het tumult brak een van de eieren. Daarnaast aten Maarten en Emma twee van hun eigen eieren op. Dat doen ze omdat 4 kuikens groot brengen hen niet zou lukken."Sinds 2008 is er een nestbak voor slechtvalken op de Sint-Maartenskerktoren. Om de vogels beter te kunnen opvolgen, is er vorig jaar een webcam bij de nestbak geplaatst. Voor vogelliefhebbers en voor de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen van Natuurpunt is dit een uitgelezen manier om het nestgedrag van de vogels vanop de eerste rij te volgen", weet de Kortrijkse schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn.Om ze tot broeden te stimuleren is er in 2014 op advies van specialisten in de nestbak een grondlaag leem en keitjes gelegd. Vier jaar op rij werd er elk voorjaar een koppel slechtvalken gespot. In april 2017 was het eerste nest een feit. Vorig jaar kende het nest tegenslag, alle eieren sneuvelden. Een duidelijke oorzaak is niet bekend. Voor de zekerheid werd de grondlaag vervangen door steengruis en steentjes.De opkomst van de slechtvalk in Zuid-West-Vlaanderen is opmerkelijk. De laatste decennia had de soort het zwaar te verduren. Jacht, het verkleinen en verstoren van de natuurlijke habitat en een overbelasting van het leefmilieu zijn de oorzaken. In de jaren '60 was het dier bijna helemaal verdwenen door het overmatige gebruik van de insecticide DDT. Sinds het verbod op dergelijke schadelijke stoffen, de wettelijke bescherming van het dier en een verbeterd groenbeheer breidt de populatie zich steeds sneller uit.Zoals verwacht wordt de kleine slechtvalk stevig verwend door mama en papa. Met de regelmaat van de klok dragen ze prooien aan die ze uitbraken in zijn kleine bekje. Met een beetje geluk kunnen de Kortrijkzanen het nog naamloze kuiken binnen een aantal weken zien uitvliegen. De beelden zijn te volgen via de website (www.kortrijk.be/webcams), die om de 30 seconden geactualiseerd wordt. Daarnaast kan er via YouTube live gevolgd worden.