Nu de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beetje bij beetje versoepeld worden, rijst de vraag of we ons zorgen moeten maken voor een zogenaamde 'tweede golf' van besmettingen. En of onze ziekenhuizen daarop voorbereid zijn. De schrik zit er vooral in aan de kust, waar de bevolking doorgaans ouder is en straks veel toeristen verwacht worden.

Pol Van Den Driessche, gemeenteraadslid voor N-VA in Brugge én lid van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan, richtte zich per e-mail tot algemeen directeur Hans Rigauts van het Brugse ziekenhuis. Van Den Driessche vroeg zich af of de bezorgdheid terecht is en of het ziekenhuis voorbereid is op een eventuele tweede golf.

"Of er al dan niet een tweede golf komt is moeilijk te voorspellen", antwoordt dokter Hans Rigauts. "De ervaring uit andere landen leert ons dat er bij het loslaten van de beperkende maatregelen een tweede opflakkering komt in het aantal besmette patiënten, maar niet in die mate dat er van een 'tweede golf' gesproken wordt. Maar wat er bij ons zal gebeuren, valt niet te voorspellen."

Het AZ Sint-Jan blijft wel capaciteit beschikbaar houden voor Covid-19-patiënten, zowel 'normale' bedden als op de dienst intensieve zorgen, ook tijdens de zomervakantie. "Het is ook mogelijk om deze capaciteit snel op te drijven indien nodig", aldus de directeur. "Tjidens de hoogste nationale piekwaarden in maart 2020, werd onze Covid-19-capaciteit op intensieve zorgen voor 35 procent benut. Dat betekent dat er bij een eventuele tweede golf een piek mag ontstaan die drie keer hoger is dan die van maart. Dat dat gebeurt, is bijzonder onwaarschijnlijk."

Naar aanleiding van de vraag van Pol Van Den Driessche staken we ook ons licht op bij de andere ziekenhuizen in onze provincie.

AZ Damiaan Oostende

Ook bij AZ Damiaan in Oostende zijn ze voorbereid op een tweede piek. "Een kwart van de bedden op onze afdeling intensieve zorgen wordt voorzien voor coronapatiënten", klinkt het bij Kevin Mollet. "Dat zijn er drie. Binnen de 48 uur moeten we die ten allen tijde kunnen vermeerderen met drie extra bedden. Er zijn ook 24 'normale' bedden voor niet-intensieve coronapatiënten, die we binnen de zeven dagen kunnen verdubbelen indien nodig."

Jan Yperman Ziekenhuis Ieper

Ieper Jan Yperman Ziekenhuis hoopt dat er geen tweede golf van coronabesmettingen komt, maar ze zijn er wel op voorbereid. "Op korte termijn kunnen we het aantal afdelingen en Covid-bedden terug opschalen en we hebben vanzelfsprekend ook veel geleerd uit de voorbije periode", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne.

"Vorige week zijn we van twee Covid-afdelingen naar één gegaan, naast de voorbehouden bedden op intensieve zorgen. Op de 'piek' hadden we drie Covid-afdelingen én intensieve zorgen", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne van Jan Yperman Ziekenhuis. "Of er een tweede golf komt weet niemand, veel zal afhangen van hoe we met z'n allen de maatregelen blijven opvolgen. We hopen vanzelfsprekend van niet want het zijn zware maanden geweest voor veel zorgverleners en andere medewerkers. Vanzelfsprekend zijn we er wel op voorbereid: we kunnen op korte termijn terug het aantal afdelingen en Covid-bedden opschalen en hebben natuurlijk ook veel geleerd uit de voorbije periode."

"Verder is het zo dat er een heel pakket gezondheids- en veiligheidsmaatregelen geldt in ons ziekenhuis (en wellicht nog een hele tijd zal gelden): elke patiënt en medewerker draagt een mondmasker (in publieke ruimtes), wordt gevraagd vooraf thuis z'n temperatuur te meten (en indien koorts: eerst de behandelende arts te bellen), de handen dienen verplicht ontsmet te worden bij binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en na gebruik van de inschrijfkiosken, we beperken het aantal patiënten per uur en ook ruimtelijk (per wachtzaal), patiënten worden gevraagd niet veel te vroeg en evenmin te laat te komen naar hun afspraak, enzovoort."

AZ Groeninge Kortrijk

"We zijn niet bang, we zijn wel realistisch", stelt Stefaan Lammertyn, woordvoerder van het Kortrijkse AZ Groeninge. "Als je ziet hoeveel en op welke manier mensen soms staan aan te schuiven, dan vrees ik dat er wel een tweede piek zit aan te komen. Of het effectief zal gebeuren, kan niemand voorspellen. En voor alle duidelijkheid: ik hoop dat het niét zal gebeuren."

Mocht het de komende weken of maanden toch zover komen, dan is AZ Groeninge voorbereid. "Op dit moment zijn er nog twee afdelingen open, goed voor een 40-tal bedden. Maar we kunnen de capaciteit heel snel opschalen, zowel op de verpleegafdelingen als op intensieve zorgen. Op een bepaald moment hadden we meer dan 100 Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we heel snel dat aantal mensen opnieuw opvangen. De buffer is er en we zijn heel flexibel. Niet alleen wat het materiaal, maar ook wat de artsen en verpleegkundigen die de afdelingen zouden moeten bevolken, betreft."

Toch benadrukt Stefaan dat hij blij is met de huidige dalende trend. "Het is zeer, zeer druk geweest. Ik ben blij dat we een beetje op adem kunnen komen en vooral dat we opnieuw de reguliere consultaties en operaties kunnen opstarten. Wel blijven we vragen dat wie naar het ziekenhuis komt, dat alleen doet. En wie komt, hoeft qua besmetting absoluut niets te vrezen. We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te houden."

AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout

Johan Hellings, algemeen directeur: "We blijven op onze hoede voor een heropflakkering van Covid-19. We weten niet wanneer en evenmin hoe sterk dit zal zijn. Onze noodcel die dit van nabij opvolgt onder leiding van de medisch directeur blijft operationeel en zeer alert zodat we opnieuw kunnen bijsturen waar en wanneer nodig. Dat zal nodig zijn en blijven tot we het vaccin voor iedereen beschikbaar is."

AZ West Veurne

"Deze terechte angst speelt bij ons ook", zegt woordvoerster Delphine Deneir. "We stellen alles in het werk om komende zomer voldoende personeel en voldoende bedden te hebben om eventuele patiënten met een coronabesmetting te kunnen opvangen. We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid."

OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem

Noël Cierkens, algemeen directeur van het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, benadrukt dat ook zijn ziekenhuis klaar is voor een mogelijke heropflakkering van het aantal coronagerelateerde opnames. "Of je bang bent of niet voor zo'n tweede piek, zal niets aan de situatie veranderen. Wij kunnen alleen maar hopen dat die golf er niet komt. En als ie komt, dat ie niet te ernstig is. Dat hoop ik vooral voor de mensen die ziek worden, want geloof me, het is geen pretje."

Ondertussen neemt het Waregemse ziekenhuis de nodige voorzorgen en voorbereidingen op die tweede golf. "De capaciteit die de overheid ons oplegt, houden we uiteraard beschikbaar. Het gaat om een kwart van de erkende bedden op intensieve zorgen en de mogelijkheid om in een eerste fase nog es minimaal een kwart bedden op intensieve vrij te maken voor covidpatiënten. Voor ons ziekenhuis betekent dat concreet zes bedden op intensieve zorgen. Daarnaast zijn ook 24 bedden permanent voorbehouden voor de niet-intensieve behandeling", aldus de directeur. Mocht de nood zich voordoen, kan OLV van Lourdes snel verdubbelen. Voor een mogelijke derde fase in het uitgeschreven plan - concreet een verdrievoudiging - zal het Waregemse ziekenhuis aankloppen bij partnerziekenhuizen.

"De gewone werking, zowel qua consultaties als qua opnames, start intussen vlot op en uiteraard blijven wij de komende weken en maanden de nodige maatregelen nemen om ons ziekenhuis veilig te houden", besluit directeur Cierkens.

AZ Sint Lucas Brugge

"We blijven - conform richtlijnen van de overheid hierover - capaciteit vrijhouden op intensieve zorgen alsook in normale bedden voor de Covid-patiënten", klinkt het Els Ackaert, diensthoofd communicatie. "Indien nodig kan er heel snel opgeschaald worden om deze capaciteit te vergroten."

AZ Zeno Knokke-Heist en Blankenberge

Directeur Frank Lescrauwaet: "We zijn ons maximaal aan het voorbereiden op de tsunami die op ons afkomt, maar weten niet of en wanneer die komt. Het is een moeilijke discussie met de kustburgemeesters: niemand weet het, zelfs de experts niet. In het seizoen hebben wij al meer werk door het toerisme. We vrezen dat er op zo'n moment een tweede golf zou komen. Bovendien hebben we onze medewerkers gevraagd om vakantie uit te stellen, waardoor zij nu al op hun tandvlees zitten."

"De bedden die wij moeten vrijhouden van de federale overheid, zullen bij een tweede golf niet volstaan. Op intensieve gaat het maar over een vierde van de bedden, in ons geval drie. Maar op het hoogtepunt van de Covid-crisis hadden we nu al 14 beademde patiënten. Het probleem is niet dat we het niet aankunnen, wij zijn er op voorzien. Maar we zijn bezorgd om onze medewerkers. Je kan niet zo kort na de vorige uitbraak nog eens het onmogelijke vragen aan onze mensen. We vrezen dat ze er anders onderdoor gaan."

Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Algemeen directeur Peter Lauwyck: "Bij ons in het Sint-Andriesziekenhuis verblijven nog slechts zes coronapatiënten, waarbij geen enkele nog op dienst intensieve zorgen. Momenteel verblijven alle coronapatiënten op één afdeling waardoor alle andere afdelingen ter beschikking zijn van niet-coronapatiënten. Volgens de virologen en epidemiologen en op basis de cijfers van het buitenland waar men de maatregelen al heeft versoepeld, is een stijging van de cijfers waarschijnlijk. We kunnen enkel hopen dat de discipline bij de bevolking voldoende groot blijft zodat de stijging beperkt is. Het ziekenhuis is echter bijzonder flexibel en kan, zo nodig, op korte termijn opnieuw verschillende afdelingen en IZ-capaciteit ter beschikking stellen."

Sint-Jozefskliniek Izegem

Communicatieverantwoordelijke Ann Herman namens de directie: "Hoewel we nu nog volop Covid-patiënten behandelen, bereiden we ons al voor op de mogelijkheid van een tweede golf. Het is moeilijk in te schatten of deze er komt. We hopen dat iedereen alle maatregelen goed opvolgt en dit zeker met de huidige versoepelingen."

"De overheid meldt ons dat we blijvend een aantal Covid-bedden op Intensieve Zorgen en een Covid-hospitalisatieafdeling moeten ter beschikking stellen. Bij een nieuwe golf dienen we deze capaciteit te kunnen opschalen. Indien de tweede golf er komt, openen we bijkomend binnen de eerste week een tweede afdeling voor Covid-patiënten en verdubbelen we onze intensieve Covid-afdeling. Dit betekent ook dat we voor deze afdelingen continu extra medewerkers met de nodige ervaringen ter beschikking hebben."

"We hopen van harte voor zowel de samenleving, de ziekenhuizen en voor alle betrokken medewerkers dat we deze bedden niet moeten invullen en er dus geen tweede golf komt. We kijken hoopvol uit naar een vaccin."

Nu de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beetje bij beetje versoepeld worden, rijst de vraag of we ons zorgen moeten maken voor een zogenaamde 'tweede golf' van besmettingen. En of onze ziekenhuizen daarop voorbereid zijn. De schrik zit er vooral in aan de kust, waar de bevolking doorgaans ouder is en straks veel toeristen verwacht worden.Pol Van Den Driessche, gemeenteraadslid voor N-VA in Brugge én lid van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan, richtte zich per e-mail tot algemeen directeur Hans Rigauts van het Brugse ziekenhuis. Van Den Driessche vroeg zich af of de bezorgdheid terecht is en of het ziekenhuis voorbereid is op een eventuele tweede golf. "Of er al dan niet een tweede golf komt is moeilijk te voorspellen", antwoordt dokter Hans Rigauts. "De ervaring uit andere landen leert ons dat er bij het loslaten van de beperkende maatregelen een tweede opflakkering komt in het aantal besmette patiënten, maar niet in die mate dat er van een 'tweede golf' gesproken wordt. Maar wat er bij ons zal gebeuren, valt niet te voorspellen."Het AZ Sint-Jan blijft wel capaciteit beschikbaar houden voor Covid-19-patiënten, zowel 'normale' bedden als op de dienst intensieve zorgen, ook tijdens de zomervakantie. "Het is ook mogelijk om deze capaciteit snel op te drijven indien nodig", aldus de directeur. "Tjidens de hoogste nationale piekwaarden in maart 2020, werd onze Covid-19-capaciteit op intensieve zorgen voor 35 procent benut. Dat betekent dat er bij een eventuele tweede golf een piek mag ontstaan die drie keer hoger is dan die van maart. Dat dat gebeurt, is bijzonder onwaarschijnlijk."Naar aanleiding van de vraag van Pol Van Den Driessche staken we ook ons licht op bij de andere ziekenhuizen in onze provincie. Ook bij AZ Damiaan in Oostende zijn ze voorbereid op een tweede piek. "Een kwart van de bedden op onze afdeling intensieve zorgen wordt voorzien voor coronapatiënten", klinkt het bij Kevin Mollet. "Dat zijn er drie. Binnen de 48 uur moeten we die ten allen tijde kunnen vermeerderen met drie extra bedden. Er zijn ook 24 'normale' bedden voor niet-intensieve coronapatiënten, die we binnen de zeven dagen kunnen verdubbelen indien nodig."Ieper Jan Yperman Ziekenhuis hoopt dat er geen tweede golf van coronabesmettingen komt, maar ze zijn er wel op voorbereid. "Op korte termijn kunnen we het aantal afdelingen en Covid-bedden terug opschalen en we hebben vanzelfsprekend ook veel geleerd uit de voorbije periode", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne."Vorige week zijn we van twee Covid-afdelingen naar één gegaan, naast de voorbehouden bedden op intensieve zorgen. Op de 'piek' hadden we drie Covid-afdelingen én intensieve zorgen", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne van Jan Yperman Ziekenhuis. "Of er een tweede golf komt weet niemand, veel zal afhangen van hoe we met z'n allen de maatregelen blijven opvolgen. We hopen vanzelfsprekend van niet want het zijn zware maanden geweest voor veel zorgverleners en andere medewerkers. Vanzelfsprekend zijn we er wel op voorbereid: we kunnen op korte termijn terug het aantal afdelingen en Covid-bedden opschalen en hebben natuurlijk ook veel geleerd uit de voorbije periode.""Verder is het zo dat er een heel pakket gezondheids- en veiligheidsmaatregelen geldt in ons ziekenhuis (en wellicht nog een hele tijd zal gelden): elke patiënt en medewerker draagt een mondmasker (in publieke ruimtes), wordt gevraagd vooraf thuis z'n temperatuur te meten (en indien koorts: eerst de behandelende arts te bellen), de handen dienen verplicht ontsmet te worden bij binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en na gebruik van de inschrijfkiosken, we beperken het aantal patiënten per uur en ook ruimtelijk (per wachtzaal), patiënten worden gevraagd niet veel te vroeg en evenmin te laat te komen naar hun afspraak, enzovoort." "We zijn niet bang, we zijn wel realistisch", stelt Stefaan Lammertyn, woordvoerder van het Kortrijkse AZ Groeninge. "Als je ziet hoeveel en op welke manier mensen soms staan aan te schuiven, dan vrees ik dat er wel een tweede piek zit aan te komen. Of het effectief zal gebeuren, kan niemand voorspellen. En voor alle duidelijkheid: ik hoop dat het niét zal gebeuren."Mocht het de komende weken of maanden toch zover komen, dan is AZ Groeninge voorbereid. "Op dit moment zijn er nog twee afdelingen open, goed voor een 40-tal bedden. Maar we kunnen de capaciteit heel snel opschalen, zowel op de verpleegafdelingen als op intensieve zorgen. Op een bepaald moment hadden we meer dan 100 Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we heel snel dat aantal mensen opnieuw opvangen. De buffer is er en we zijn heel flexibel. Niet alleen wat het materiaal, maar ook wat de artsen en verpleegkundigen die de afdelingen zouden moeten bevolken, betreft."Toch benadrukt Stefaan dat hij blij is met de huidige dalende trend. "Het is zeer, zeer druk geweest. Ik ben blij dat we een beetje op adem kunnen komen en vooral dat we opnieuw de reguliere consultaties en operaties kunnen opstarten. Wel blijven we vragen dat wie naar het ziekenhuis komt, dat alleen doet. En wie komt, hoeft qua besmetting absoluut niets te vrezen. We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te houden." Johan Hellings, algemeen directeur: "We blijven op onze hoede voor een heropflakkering van Covid-19. We weten niet wanneer en evenmin hoe sterk dit zal zijn. Onze noodcel die dit van nabij opvolgt onder leiding van de medisch directeur blijft operationeel en zeer alert zodat we opnieuw kunnen bijsturen waar en wanneer nodig. Dat zal nodig zijn en blijven tot we het vaccin voor iedereen beschikbaar is.""Deze terechte angst speelt bij ons ook", zegt woordvoerster Delphine Deneir. "We stellen alles in het werk om komende zomer voldoende personeel en voldoende bedden te hebben om eventuele patiënten met een coronabesmetting te kunnen opvangen. We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid."Noël Cierkens, algemeen directeur van het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, benadrukt dat ook zijn ziekenhuis klaar is voor een mogelijke heropflakkering van het aantal coronagerelateerde opnames. "Of je bang bent of niet voor zo'n tweede piek, zal niets aan de situatie veranderen. Wij kunnen alleen maar hopen dat die golf er niet komt. En als ie komt, dat ie niet te ernstig is. Dat hoop ik vooral voor de mensen die ziek worden, want geloof me, het is geen pretje."Ondertussen neemt het Waregemse ziekenhuis de nodige voorzorgen en voorbereidingen op die tweede golf. "De capaciteit die de overheid ons oplegt, houden we uiteraard beschikbaar. Het gaat om een kwart van de erkende bedden op intensieve zorgen en de mogelijkheid om in een eerste fase nog es minimaal een kwart bedden op intensieve vrij te maken voor covidpatiënten. Voor ons ziekenhuis betekent dat concreet zes bedden op intensieve zorgen. Daarnaast zijn ook 24 bedden permanent voorbehouden voor de niet-intensieve behandeling", aldus de directeur. Mocht de nood zich voordoen, kan OLV van Lourdes snel verdubbelen. Voor een mogelijke derde fase in het uitgeschreven plan - concreet een verdrievoudiging - zal het Waregemse ziekenhuis aankloppen bij partnerziekenhuizen."De gewone werking, zowel qua consultaties als qua opnames, start intussen vlot op en uiteraard blijven wij de komende weken en maanden de nodige maatregelen nemen om ons ziekenhuis veilig te houden", besluit directeur Cierkens."We blijven - conform richtlijnen van de overheid hierover - capaciteit vrijhouden op intensieve zorgen alsook in normale bedden voor de Covid-patiënten", klinkt het Els Ackaert, diensthoofd communicatie. "Indien nodig kan er heel snel opgeschaald worden om deze capaciteit te vergroten."Directeur Frank Lescrauwaet: "We zijn ons maximaal aan het voorbereiden op de tsunami die op ons afkomt, maar weten niet of en wanneer die komt. Het is een moeilijke discussie met de kustburgemeesters: niemand weet het, zelfs de experts niet. In het seizoen hebben wij al meer werk door het toerisme. We vrezen dat er op zo'n moment een tweede golf zou komen. Bovendien hebben we onze medewerkers gevraagd om vakantie uit te stellen, waardoor zij nu al op hun tandvlees zitten." "De bedden die wij moeten vrijhouden van de federale overheid, zullen bij een tweede golf niet volstaan. Op intensieve gaat het maar over een vierde van de bedden, in ons geval drie. Maar op het hoogtepunt van de Covid-crisis hadden we nu al 14 beademde patiënten. Het probleem is niet dat we het niet aankunnen, wij zijn er op voorzien. Maar we zijn bezorgd om onze medewerkers. Je kan niet zo kort na de vorige uitbraak nog eens het onmogelijke vragen aan onze mensen. We vrezen dat ze er anders onderdoor gaan."Algemeen directeur Peter Lauwyck: "Bij ons in het Sint-Andriesziekenhuis verblijven nog slechts zes coronapatiënten, waarbij geen enkele nog op dienst intensieve zorgen. Momenteel verblijven alle coronapatiënten op één afdeling waardoor alle andere afdelingen ter beschikking zijn van niet-coronapatiënten. Volgens de virologen en epidemiologen en op basis de cijfers van het buitenland waar men de maatregelen al heeft versoepeld, is een stijging van de cijfers waarschijnlijk. We kunnen enkel hopen dat de discipline bij de bevolking voldoende groot blijft zodat de stijging beperkt is. Het ziekenhuis is echter bijzonder flexibel en kan, zo nodig, op korte termijn opnieuw verschillende afdelingen en IZ-capaciteit ter beschikking stellen."Communicatieverantwoordelijke Ann Herman namens de directie: "Hoewel we nu nog volop Covid-patiënten behandelen, bereiden we ons al voor op de mogelijkheid van een tweede golf. Het is moeilijk in te schatten of deze er komt. We hopen dat iedereen alle maatregelen goed opvolgt en dit zeker met de huidige versoepelingen." "De overheid meldt ons dat we blijvend een aantal Covid-bedden op Intensieve Zorgen en een Covid-hospitalisatieafdeling moeten ter beschikking stellen. Bij een nieuwe golf dienen we deze capaciteit te kunnen opschalen. Indien de tweede golf er komt, openen we bijkomend binnen de eerste week een tweede afdeling voor Covid-patiënten en verdubbelen we onze intensieve Covid-afdeling. Dit betekent ook dat we voor deze afdelingen continu extra medewerkers met de nodige ervaringen ter beschikking hebben.""We hopen van harte voor zowel de samenleving, de ziekenhuizen en voor alle betrokken medewerkers dat we deze bedden niet moeten invullen en er dus geen tweede golf komt. We kijken hoopvol uit naar een vaccin."