https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Overstromingsgebied van één miljoen euro om water tegen te houden in Roeselare

Op de plaats waar het buffer - en spaarbekken van de Ruiter komt, zien we achteraan vlnr. Geert Huyghe (Ruiternaar en gemeenteraadslid), Jan Desaever (projectingenieur), Jeroen Bovyn (ontwerper) en Jan Vandecavey (directeur dienst waterlopen). Vooran zien we vlnr. Marc Vanwalleghem (schepen), Bart Naeyaert (gedeputeerde) en Stephanie Van Hoecke (diensthoofd water Roeselare). (foto Stefaan Beel)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Op de plaats waar het buffer - en spaarbekken van de Ruiter komt, zien we achteraan vlnr. Geert Huyghe (Ruiternaar en gemeenteraadslid), Jan Desaever (projectingenieur), Jeroen Bovyn (ontwerper) en Jan Vandecavey (directeur dienst waterlopen). Vooran zien we vlnr. Marc Vanwalleghem (schepen), Bart Naeyaert (gedeputeerde) en Stephanie Van Hoecke (diensthoofd water Roeselare). (foto Stefaan Beel)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

In het verleden zorgde de Collievijverbeek vaak voor waterellende in Roeselare. Nu zal dit eindelijk tot het verleden behoren, dankzij de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op De Ruiter. Met de plannen gaat een investering van zo’n één miljoen euro gepaard.

In Roeselare zijn er al een vijftal belangrijke gecontroleerde overstromingsgebieden: in de Heirweg en de Vloedstraat voor de Kapellebeek, in Beitem voor de Sint-Godelievebeek, in de Plasstraat voor de Babilliebeek en in de Ventweg Zuid voor de Onledebeek. Het stadsbestuur ijvert om zo snel mogelijk nog een aantal dergelijke gebieden te realiseren.

De provincie zal nu groen licht geven voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Iepersestraat op De Ruiter. De Collievijverbeek, die van Zonnebeke en Passendale langs De Ruiter het Roeselaars grondgebied binnen komt, zorgde in het verleden vaak voor grote wateroverlast in het Groenpark, het Collievijverpark en in het toenmalig Heilig Hartziekenhuis.

Ingrijpende maatregelen

“In deze eeuw alleen al zijn er enkele serieuze overstromingen geweest”, stelt Ruiternaar en gemeenteraadslid Geert Huyghe. “In juli 2005 stonden De Ruiter, het Groenpark, de Lindestraat, Maria’s Rustoord, het Heilig Hartziekenhuis en een deel van Beveren blank. In maart 2012 was het weer van dat toen er 60 tot 70 liter regen per vierkante meter viel. Burgemeester Luc Martens liet toen op De Ruiter een zware metalen afsluitingsplaat op de Collievijverbeek plaatsen. Wanneer overstromingsgevaar dreigde, werd die afsluitingsplaat neergelaten, waardoor de weilanden op De Ruiter overstroomden. In oktober 2012 kwam er een sluis in de plaats van die primitieve plaat. In mei 2016 ten slotte, maakte kersvers burgemeester Kris Declercq meteen ook een grote overstroming mee en het was duidelijk dat ingrijpende maatregelen dringend moesten overwogen worden. Die zijn er ook gekomen en met de buffer- en spaarcapaciteit die nu op De Ruiter komt, zijn niet alleen de inwoners van De Ruiter, maar ook alle Roeselarenaars heel gelukkig.”

Ghislain Wenes (93), die al sinds 1953 in de Sparstraat woont en daarmee de langst wonende bewoner van de straat is, heeft het vaak meegemaakt. “Het was al prijs toen we hier nog maar enkele jaren woonden”, herinnert Ghislain zich. “Het water stroomde ongelooflijk snel en de Collievijverbeek trad buiten haar oevers. Voor ons was dat nog niet het ergste, wel dat het snelstromende water een uitweg zocht via een riool die in de beek uitkwam. En die afvoer liep onder onze huizen, waardoor het water altijd in onze kelder binnen liep. Wij hebben ons deel van de waterellende gehad, daar kun je zeker van zijn. Ik heb steeds beleidsmensen aangeschreven en hen gevraagd om de situatie te bekijken en er iets aan te doen. Burgemeesters, West-Vlaamse gouverneurs en zelfs ministers. Ik kreeg altijd een beleefd briefje met de belofte dat ze er iets zouden aan doen. Veel is daar niet van in huis gekomen, maar naar verluidt zou de ellende volgend jaar voorgoed voorbij zijn. Dan kan deze documentenmap ( toont een map met briefwisseling door de jaren heen, red. ) eindelijk in de papierversnipperaar.”

De visput van Camiel

In augustus 2021 wordt effectief gestart met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, met bijhorend waterspaarbekken op De Ruiter. “De oude visput van Camiel Vercaigne zal een onderdeel vormen van de site die in totaal drie hectare groot zal zijn en waarvan ongeveer anderhalve hectare bruikbaar zal zijn”, zegt Jeroen Bovyn, de ontwerper van het overstromingsgebied. “Er komt een buffercapaciteit van 20.000 kubieke meter en een spaarcapaciteit van 13.000 kubieke meter. Maar het waterspaarbekken kan nooit helemaal leeggetrokken worden, omwille van de stabiliteit en de biodiversiteit. De buffercapaciteit zal ook begraasbaar zijn en er komen bermen van maximaal 2,5 meter hoogte met beperkte groenaanplanting.”

Ghislain Wenes. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Ghislain Wenes. (foto SB)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel

“Het bekken zal ook niet dieper zijn dan twee meter”, vult projectingenieur Jan Desaever aan. “En een ondoordringbare kleilaag vormt de bodem van het waterspaarbekken. Wanneer landbouwers in een noodsituatie met grote droogte verkeren en geen eigen waterbevoorrading meer hebben, kan hier gedurende twee tot drie weken water opgepompt worden wanneer het echt nijpt.”

“Meteen is dit een van de laatste écht kritieke punten in Roeselare waar we soms te maken hebben met wateroverlast”, besluit schepen Marc Vanwalleghem. “De westkant van Roeselare zal nu ook goed beschermd worden tegen het water en nu kan de beschermingscirkel vervolledigd worden, dankzij de inspanningen van de provincie West-Vlaanderen en het Roeselaarse stadsbestuur.”

Ook gedeputeerde Bart Naeyaert maakte de verplaatsing naar De Ruiter om de locatie te bezoeken waar het gecontroleerde overstromingsgebied zal komen. “De uiteindelijke beslissing valt eind januari, dan gaat alles nog eens terug naar de provincieraad, daarna volgt de aanbesteding. Een realistische start van de werken is na het bouwverlof van 2021, ergens halfweg augustus dus.”

“Voor de uitgegraven aarde is er al een bestemming voorzien. Een deel zal ter plaatse blijven en de rest gaat naar een landbouwer in de buurt van wie de percelen geen problemen vormen naar de waterhuishouding toe.”

“De stad Roeselare is eigenaar van de gronden en de provincie West-Vlaanderen is ontwerper, uitvoerder en bouwheer van dit alles. We zijn het definitief budget nog aan het opmaken maar we komen toch aan een voorlopige raming van 700.000 euro voor de uitvoering van de werken. Tel daar de 300.000 à 400.000 euro bij die Roeselare heeft betaald voor de gronden en dan komen we aan een project van om en bij een miljoen euro.”

“Dit zal natuurlijk een enorme verbetering en bescherming zijn, maar ik kan niet beloven dat er nooit meer overstromingen zullen zijn. Wel doen we er alles aan in onze macht om het risico zo veel mogelijk te beperken. En ik moet eerlijk toegeven, met de mensen van Roeselare is het zeer aangenaam en constructief werken. Na de laatste grote overstroming van mei 2016 werd in 2017 een actieplan Water uitgerold waarin alle noden van de Roeselaarse wijken werden opgelijst. Men kwam aan een totaal van dertig kleine en grote maatregelen die we nu beetje bij beetje afvinken.” (PS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten