Overstortsensoren moeten kwaliteit reiewater opkrikken

Milieubeleidsmedewerker Stijn Bossuyt en schepen Minou Esquenet stelden het project ‘overstortsensoren’ voor aan de Groenerei, ter hoogte van de Peerdenbrug. © CGRA
Redactie KW

De aanpassingen aan het rioleringsstelsel en de systematische controle op illegale lozing van afvalwater hebben de kwaliteit van het water in de Brugse reien aanzienlijk verbeterd sinds de jaren 1970. Met de aankoop van overstortsensoren wil Stad Brugge de kwaliteit van het reiewater nog wat meer opkrikken.

“De Stad zal een aanbestedingsprocedure opstarten voor de aankoop van overstortsensoren. Een overstort is een opening in het rioleringsstelsel waarlangs het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd bij hevige en langdurige regen. Bij overstort komt het met regen verdunde afvalwater (on)rechtstreeks in de waterloop terecht.”

“De overstortsensoren zullen de tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit, door een overstort na een hevige regenbui, signaleren. Via alarmsystemen zullen de stadsdiensten verwittigd worden, zodat zij snel en efficiënt actie kunnen ondernemen met extra beluchting, meer stroming in de reien of door verstoppingen te reinigen. Ook de hoeveelheid geloosd afvalwater zal kunnen worden ingeschat”, zegt schepen van Klimaat en Energie, Milieubeleid en Smart City Minou Esquenet.

Langerei misschien weer zwemzone?

Stad Brugge wil een twintigtal meettoestellen plaatsen in de stad. Die zullen het niveau van de overstorten automatisch meten via peilmeting. “Er komen onder meer sensoren ter hoogte van de Rozenhoedkaai, de Peerdenbrug, de Koningsbrug en de Snaggaardbrug. De overstortsensoren zullen zeer regelmatig een peilmeting uitvoeren.”

“Bovendien zullen drie sensoren worden ingezet om het waterniveau van de reien continu te monitoren. De sensoren zitten in een corrosiebestendige behuizing, en hebben ook een eigen stroombron en datalogger. Hierdoor kunnen de sensoren minstens enkele jaren autonoom werken”, aldus schepen Esquenet, die hoopt dat de overstortsensoren al in maart of april geplaatst kunnen worden.

“We gaan dan ook bekijken of die sensoren een voldoende voorwaarde zijn om van de Langerei weer een zwemzone te maken”, vult milieubeleidsmedewerker Stijn Bossuyt aan. (CGRA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.