Vorige zondag vond er opnieuw een zwaar ongeval plaats aan de oversteek van de Koestraat met de Rijksweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer komt nu met concrete maatregelen voor een veiliger omgeving. De rijstroken worden versmald, de maximumsnelheid gaat van 90 naar 70 per uur en over enkele weken wordt de oversteek afgesloten voor de fietsers.
...

Vorige zondag vond er opnieuw een zwaar ongeval plaats aan de oversteek van de Koestraat met de Rijksweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer komt nu met concrete maatregelen voor een veiliger omgeving. De rijstroken worden versmald, de maximumsnelheid gaat van 90 naar 70 per uur en over enkele weken wordt de oversteek afgesloten voor de fietsers. Hoe komt het dat dit oversteekpunt op enkele jaren tijd zo'n gevaarlijk en dodelijk punt is geworden?Koen Surdiacourt: "De oorzaak van de stijging in aantal en ernst van de ongevallen kan niet eenduidig worden bepaald. Er zijn heel wat factoren die dit kunnen beïnvloeden. Als er meer fietsers zijn, stijgt de kans op een ongeval met fietsers. De stijging is in ieder geval niet rechtstreeks te linken aan de infrastructuur. Aan dit wegvak werd in lange tijd niets gewijzigd. De middenberm werd reeds gesloten voor gemotoriseerd verkeer in het voorjaar van 2013. Een doorsteek voor fietsers werd behouden. Sindsdien werden aan het kruispunt zelf geen wijzigingen meer aangebracht."Enkele maanden geleden werd - na alweer een dodelijk ongeval- al gesproken dat er 'op zeer korte termijn' enkele snelle win-win maatregelen zouden worden genomen. Wanneer komen die maatregelen er en wat zijn die?Koen Surdiacourt: "De maatregelen komen neer op een verlaging van de toegelaten snelheid en een versmalling van de rijstroken, zodat het verkeer trager rijdt. Bovendien zou de oversteek voor fietsers verdwijnen en zouden die fietsers moeten omrijden langs de Moorseelsesteenweg om daar over te steken waar verkeerslichten voor een veilige situatie zorgen.""Hiervoor moet het fietspad langs de ring als dubbelrichtingsfietspad ingericht worden, zodat fietsers naar dit kruispunt kunnen omrijden. Om dit dubbelrichtingsfietspad veilig af te schermen van het autoverkeer, is over de volledige lengte een betonnen veiligheidsconstructie noodzakelijk.""De aanpassing aan de markeringen om de rijstroken te versmallen, zijn eind deze week voorzien. De plaatsing van de afscheiding kon niet onmiddellijk ingepland worden omwille van de hoge kostprijs.Wanneer komt die afscheiding er dan wel?Koen Surdiacourt: "Er wordt nu gezocht naar een goedkoper alternatief voor de rijbaanafscheiders, zodat dit budgettair toch inpasbaar wordt. Er is in totaal zo'n twee kilometer afscheiding nodig. In functie van de stock van de aannemer en de leverancier, wordt nagezien om de plaatsing van deze afscheiding te bespoedigen."