Priester Martin Rebry (90) overleden in ‘t Pandje in Izegem, dinsdag begrafenis in ‘zijn’ Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt

E.H. Rebry in 2006 bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk. © RONNY NEIRINCK RONNY NEIRINCK
Wouter Vander Stricht

In woonzorgcentrum ‘t Pandje is dinsdag 13 juni, drie dagen voor zijn 91ste verjaardag, priester Martin Rebry overleden. De geboren Izegemnaar was 35 jaar (mede)pastoor waarvan 22 jaar in de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Tielt. Daar zal hij op dinsdag 21 juni om 10.30 uur ten grave gedragen worden.

Martin Rebry was een geboren Izegemnaar en werd tot priester gewijd in Beveren-Roeselare in 1956. In 2006, toen hij zijn gouden priesterjubileum mocht vieren, maar even later ook eervol ontslag kreeg als pastoor, gaf hij nog een uitgebreid interview aan deze krant. Dat gouden priester jubileum werd destijds ook gevierd in de Heilig Hartkerk in Izegem. Zijn laatste jaren spendeerde priester Martin even verderop in WZC ‘t Pandje.

Lerarenkorps met 23 priesters

Martin Rebry werd in Izegem op 17 juni 1931 geboren in een landbouwersgezin als oudste van zes kinderen. Na de lagere school volgde hij de Latijn-Griekse humaniora aan het Sint-Jozefscollege in Izegem. “Samen met 29 anderen studeerde ik er in 1950 af en tien van ons kozen voor het priesterschap,” aldus E.H. Rebry in 2006 in een interview met deze krant. “De daaropvolgende jaren studeerde ik filosofie in Roeselare en theologie in Brugge. Tussenin verrichtte ik 18 maanden legerdienst in Aalst.”

Op zondag 19 augustus 1956 werd Martin samen met een groepje andere seminaristen door monseigneur De Smedt tot priester gewijd in Beveren-Roeselare. Elk van hen kreeg kort daarna zijn eerste opdracht. De bisschop stuurde de jonge Izegemnaar naar het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. E.H. Rebry : “Ik werd er leraar-titularis van de tweedejaars van de klassieke humaniora en tegelijk hulpsurveillant op het internaat. Ons lerarenkorps telde toen nog 23 priesters. Ik trok tijdens de vakanties ook mee op CM-kamp, verzorgde vastensermoenen in parochies rond Brugge en fungeerde geregeld als weekendpriester in de Brugse Sint-Pietersparochie. Het waren vijftien fijne jaren.”

Meteen thuis gevoeld in Tielt

Na een tussenstop van amper een jaar in Oostende, belandde E.H. Rebry in 1972 als medepastoor in Wervik. “Ik was in het grensstadje onder andere proost van alle boerenorganisaties,” herinnerde hij zich. Op 22 oktober 1984 vernam E.H. Rebry dat hij benoemd zou worden tot pastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Tielt. De installatieplechtigheid vond op 22 november plaats in een bomvolle kerk. “Ik heb mij van meet af aan in Tielt thuis gevoeld,” zegt hij. “Voor alles streefde ik ernaar om priester te zijn voor alle mensen en had daarbij vooral oog voor de minstbedeelden. Dat gaf mede een diepere inhoud aan mijn herderschap.”

Priester Martin Rebry was de zoon van wijlen Gaston en Maria Rebry-Vandekerckhove en broer van wijlen Agnes (Rafaël Vanysacker (+)), Alice (Georges Deweer (+)) , Germain (Agnes Rebry), wijlen Alena en Rosa (Michel Gryp (+)). Gesterkt door de ziekenzalving overleed hij in WZC ‘t Pandje op dinsdag 14 juni, de uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 21 juni in ‘zijn’ Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt. Na de crematie volgt de bijzetting in het familiegraf in de Roeselaarsestraat.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.