Legerkazerne van Ieper in de rouw na overlijden kolonel Vermeulen

De Ieperse legerkazerne met nog 120 militairen in dienst is in de rouw. Hun CCMP-directeur, kolonel Carlos Vermeulen (53), is vorige donderdag 11 februari na een slepende ziekte in het AZ-Sint-Andries in Brugge overleden.

Wijlen kolonel Carlos Vermeulen.©Eric Flamand
Wijlen kolonel Carlos Vermeulen.©Eric Flamand

Luitenant-kolonel Vermeulen volgde op 17 september 2015 kolonel Filip Borremans op en was tot maart 2020 actief bezig met de toekomst van de Ieperse kazerne. Daarna was de CCMP-directeur met ziekteverlof, maar het heeft niet mogen zijn.

Christophe Onraet, de ere-provinciecommandant van West-Vlaanderen, is aangeslagen door dit droevig nieuws. “Hoewel ik Carlos als jonge officier meermaals ontmoette, leerde ik hem pas echt goed kennen nadat hij bevelhebber werd van het CCMP in Ieper. Het klikte direct tussen ons en hij bleek een zeer waardevolle en gewaardeerde teamspeler te zijn in onze West-Vlaamse militaire gemeenschap. Kolonel Carlos Vermeulen was niet enkel een zeer bekwaam en integer officier, hij was bovenal een nuchtere, bescheiden en minzame persoon die steeds oog had voor de mens achter de militair.”

“Naast onze professionele contacten in het kader van hulp aan de natie en noodplanning waren er uiteraard ook de talrijke protocollaire activiteiten. De steun aan de eeuwherdenking van WOI vormde immers een zware belasting voor zijn eenheid.”

Graag gezien

CCMP-directeur Carlos Vermeulen nam deze herdenkingsplicht bijzonder ter harte, aldus de provinciecommandant-op-rust. Christophe Onraet: “Carlos was dan ook een graag geziene gast bij de lokale en buitenlandse collega’s. Zo maakte hij er een erezaak van om persoonlijk aanwezig te zijn telkens zolang zijn drukke agenda dit toeliet. Ik hou een dankbare herinnering over aan de aangename uren samen tijdens de vele plechtigheden. Ik keek niet alleen letterlijk naar hem op -gezien zijn rijzige gestalte maar ook in figuurlijke betekenis. De militaire gemeenschap verliest met Carlos een gewaardeerde medewerker. Het was een eer en een genoegen zijn vriend te mogen zijn.”

Ook bij majoor Chris De Dobbelaere, CCMP-directeur ad interim vanaf september 2020, horen we niets dan lof. Bovendien kenden zij elkaar al veel langer. “Het is waarschijnlijk 40 jaar geleden dat we elkaar voor het eerst ontmoetten op de speelplaats van het St-Leocollege in Brugge. Nadien kwamen we elkaar opnieuw tegen in de Koninklijke Militaire School, in de wapenscholen en in militaire staven.”

Teamspeler en patron

Majoor De Dobbelaere en kolonel Vermeulen hebben bovendien ook meermaals samengewerkt. “Dat was in het 92 Bataljon Logistiek in Damme-Sijsele, in de Logistieke School te Doornik en meer dan vijf jaar in het CCMP te Ieper. Telkens hadden we een uitstekende verstandhouding, zowel tijdens als na het werk.”

Met het overlijden van directeur Vermeulen verliest het CCMP in de Ieperse kazerne een drijvende kracht. “Dankzij hem is het CCMP een referentie geworden op het gebied van prototyping, fabricage, stockage en levering van militaire kledij en uitrustingen. Elk jaar werden de gestelde objectieven bereikt en zelfs overschreden.”

“Ook als mens kon ik hem best appreciëren. Als geen ander kon hij mensen motiveren en overtuigen zodat ze net dat ietsje meer konden bereiken dan zij zelf dachten. Hij was een teamspeler en een patron. Hij vroeg echt je mening en niet omdat het nu eenmaal zo hoort.” Normaal was majoor De Dobbelaere met eindeloopbaanverlof, maar hij heeft dit om begrijpelijke reden uitgesteld. “Mijn opvolger zou er moeten zijn in mei. In juni 2021 vertrek ik definitief met verlof ter voorbereiding van mijn pensioen.”

Commandobunker Kemmel

Kolonel Vermeulen was ook één van de drijvende krachten achter de Commandobunker in Kemmel. Daarnaast zette hij zich ook in voor het jaarlijkse motortreffen, waarna de opbrengst steevast werd verdeeld over een viertal goede doelen. Dat vertelt ons Stefan Coghe, luitenant-kolonel-op-rust, die hem als CCMP-directeur ad interim verving van maart 2020 tot en met augustus 2020.

“Jammer genoeg is het motortreffen in augustus 2020 door corona niet kunnen doorgaan. We moeten directeur Vermeulen zeker ook dankbaar zijn dat hij gestreden heeft om het CCMP zo lang als mogelijk als eenheid operationeel te behouden. Eerst was 2021 vooropgesteld, maar nu is de ontbinding eind 2023 voorzien. Dan zullen hier nog maximaal 60 personeelsleden aan de slag zijn. Hij heeft een transformatieplan kunnen bekomen waarbij de meeste personeelsleden nog op pensioen konden gaan voor de definitieve sluiting. Dit heeft voor sociale rust gezorgd binnen de eenheid en maakte de ontbinding van het CCMP aanvaardbaar voor het personeel en de vakorganisaties. Dat is ongetwijfeld nog zijn grootste verdienste!”

Uit respect voor de privacy contacteerden we de familie Vermeulen niet voor dit artikel. Wel willen we hen laten weten dat we in directeur Vermeulen altijd een aangenaam gesprekspartner hebben gevonden voor een artikel over ‘zijn kazerne’.

(SD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.