Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Roger Bouteca overleden

Redactie KW

In Kortrijk is gewezen federaal volksvertegenwoordiger Roger Bouteca overleden. Hij zetelde destijds vier jaar in de Kamer voor het toenmalige Vlaams Blok. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000 werd hij in Kortrijk verkozen als gemeenteraadslid. Vooraleer Roger Bouteca in de politiek stapte was hij directeur van de Vlaamse school in Komen.

Als lijsttrekker behaalde om en bij de 4.680 voorkeurstemmen en kwam daardoor in de Kamer terecht. Eind november 1998 kwam het Vlaams Blok hem vragen. “Na twee maanden bedenktijd hapte ik toe, mede onder invloed van de vele pesterijen en onrechtvaardigheden, die ik in Komen beleefde”, aldus Roger Bouteca destijds in KW. “Komen maakte van mij een flamingant.”

Onderwijzer

Hij groeide in de Westhoek op in Zandvoorde, vlakbij Zonnebeke. Zowel zijn overgrootvader als zijn grootvader waren onderwijzer. Grootvader Jules Dehem is burgemeester van Zandvoorde geweest. De vader van Roger was kleermaker.

Roger Bouteca studeerde aan de normaalschool in Torhout en begon als onderwijzer in Wervik. In 1963 kwam hij naar het Sint-Amandscollege Zuid Kortrijk en kwam een jaar later wonen in een nieuwbouw in de Krysantenlaan. Nadat hij in 1977 een tweede keer in het huwelijk trad, verliet Roger het katholiek onderwijs en zette de stap naar het Gemeenschapsonderwijs.

Eerst in Beveren-Leie, van 1978 tot 1980 in Kuurne en van 1980 tot 1985 aan de Drie Hofsteden in Kortrijk. In 1985 tenslotte werd hij directeur van de Vlaamse school in Komen. In september 1998 ging hij met ziekteverlof en vroeg dan zijn pensioen aan. Ann Degryse uit Ieper volgde hem op.

Faciliteitengemeente

In de Vlaamse school liet Roger Bouteca een speelzaal, een overdekte speelplaats en een paviljoen bouwen. Niet zonder moeilijkheden omwille van het communautaire in de faciliteitengemeente. Toen hij in Komen aankwam, telde de Vlaamse school 16 leerlingen. Bijna vijftien jaar later waren het er al 73.

De bouwdossiers gingen telkens gepaard met een kluwen van tegenwerking. Na een negatief advies van het schepencollege van Komen weigerde de deputatie van Henegouwen een bouwvergunning. Vlaams minister van Onderwijs Luc Van Den Bossche ging met zijn Waalse collega praten en uiteindelijk kwam de zaak, ook al onder druk van de publieke opinie, toch in orde.

In juni 2000 werd hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt en zetelde vier jaar in het parlement.. Roger stond bekend als een overtuigd en rechtlijnig Vlaming. Zijn stap naar het Vlaams Blok destijds was moedig maar niet evident.

Hostellerie Klokhof

Roger was de echtgenoot van Francine Hillewaere die destijds werkte in Hostellerie Klokhof. Roger was de vader van vijf kinderen: Sophie, Caroline, Frederik, Annabelle en Nicolas. Er zijn daarnaast elf kleinkinderen. Jongste zoon Nicolas is politicoloog en professor Politieke Wetenschappen aan de UGent.

In zijn vrije tijd was zijn grootste passie de genealogie en verdiepte zich in de familiegeschiedenis. Zijn oudste vondsten op familievlak gingen terug tot 1610.

De uitvaartplechtigheid vond vrijdag plaats in de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk. Roger Bouteca is begraven in zijn geliefde Zandvoorde.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.