Germain Dezeure, ereschepen van De Panne is overleden

Germain Dezeure (links) toen hij de eerste Cultuurprijs en het beeldje ontving van kunstenaar Eddy Walrave in 2011. © MVQ
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Op zijn 97ste is Pannenaar en ereschepen Germain Dezeure overleden op 23 november. Hij heeft zijn culturele stempel gedrukt op de gemeente en kreeg daarvoor als eerste de Cultuurprijs in De Panne in 2011. Ook op politiek vlak liet hij zich niet onbetuigd en velen herinneren hem als de strenge maar rechtvaardige leerkracht in het atheneum van Veurne.

Ook burgemeester Bram Degrieck heeft alleen maar positieve herinneringen aan Germain Dezeure: “Germain heeft een belangrijke rol gespeeld in de culturele wereld van onze gemeente. Hij is uiteraard van een vroegere generatie bestuurders, maar zijn impulsen zijn nog zichtbaar aanwezig. Namens het lokaal bestuur wens ik de familie ons medeleven te betuigen.”

“Mijn vader heeft eind jaren 80, begin jaren 90 intens met de man samengewerkt. Ik deel graag zijn mooie getuigenis van september dit jaar: ‘Ge moet nogal lude klappen want ‘k hoore niet meer zo goed’ zegt Germain Dezeure toen ik hem in wzc Sint-Bernardus bezocht.”

“Germain leefde jarenlang met zijn geliefde Magda in die villa aan de Gebroeders Roosemontlaan en had zijn leven lang exclusief zicht op de ‘grote panne’ en de Houtsaegherduinen. Een aantal maanden geleden kwam hij terecht in de serviceflats en later in het woonzorgcentrum. Daar had hij het goed volgens zijn zoon Willem. Hij genoot er van de vriendelijke omgeving en de verzorging.”

Vrienden

Burgemeester Degrieck leerde Germain kennen in de politiek: “Ik geloof dat wij alle twee 36 jaar in de gemeenteraad ‘zaten’. Dat het daar niet allemaal kommer en kwel is, bewijst dat wij daar, als diametraal tegengestelden goede vrienden werden. De eerste discussie die wij hadden was na een gemeenteraad. Tussen iemand, die uit een aartskatholiek menage kwam, en een liberaal, en dat was ik en Germain. Zeker anderhalf uur waren wij met elkaar bezig, zo lang dat wij verplicht waren zelf de lichten te doven en de deuren te sluiten.”

“De conclusie was wél dat Germain misschien wel evenveel, zo niet meer geloofde dan zijn discussiepartner. Germain gaf ten andere toe dat hij op reis heel veel kerken ging bezoeken, ‘ont schone zien’. In ‘onze tijd’ was Germain Schepen voor Cultuur. Hij van de liberalen, want blauw is hij altijd geweest. Solidair met het College als geen een.”

Pier Kloeffe

“Waar is de tijd dat hij met het kleine beeldje van Pier Kloeffe op mijn bureau binnenkwam, gewikkeld in een krant. Dàt beeldje staat nu als een kleinood op zijn kamer en het was dàt beeldje dat diende als model voor de bronzen Pier Kloeffe op het strand.”

“Met Germain hebben wij mooie jaren meegemaakt, zelfs op reis geweest naar Engeland en Slowakije. Hij was het aangenaamste reisgezelschap dat je je kan inbeelden. Samen beleefden wij ook zeer intens de ‘affaire Versteele’ en kunnen er anekdoten over vertellen. Weinigen hebben voor de cultuur van De Panne meer betekend dan hijzelf.”

“En dan was er zijn ijver voor de bibliotheek, de Culturele Kring, het Panne-Instituut, het Willemsfonds, de familie Goosens en Van den Eynde, zijn onderwijs, De villa Le Chalutier en zoveel meer. Germain Dezeure moeten wij eeuwig blijven gedenken! Want weinigen hebben voor onze gemeenschap zoveel betekend, zeker voor de cultuur!”

Recordhouder

“Een van de recordhouders in de gemeenteraad: steeds duidelijk liberaal en steeds vóór Cultuur; ik zou bijna durven zeggen stichter van de bibliotheek”, zegt José Decoussemaeker, uitgever van ‘De Bliedemaker’. “Ik heb het geluk gehad om hem ook 3 jaar als leraar Nederlands in het Koninklijk Atheneum te hebben. Daar heb ik niet alleen Nederlands geleerd maar nog veel andere waarden.”

“Hij was ook voortrekker van de voordrachten van de Culturele Kring in het hotel Excelsior. Een man die een medaille heeft verdiend en ook gekregen voor zijn inzet voor de bevolking van De Panne. Het was ook een eer om Germain in mijn familie te hebben. Op de familiefeestjes heb ik dikwijls met hem gesproken.”

De gemeentelijke culturele raad reikte op 11 maart voor het eerst een Cultuurprijs uit aan een verdienstelijke inwoner. Op zijn 88ste ontving Germain Dezeure de allereerste Cultuurprijs van De Panne (in 2011) met een beeld van kunstenaar en Adinkerkenaar Eddy Walrave.

Culturele Kring

Beroepshalve gaf Germain Nederlands en Engels aan het Koninklijk Atheneum in Veurne. Op 24-jarige leeftijd liet Germain voor het eerst van zich horen op cultureel vlak. Op 6 november 1947 was hij namelijk, samen met Karel Jonckheere, medestichter en medebezieler van de Culturele Kring.

Veertig jaar lang, tot de ontbinding van de vereniging in 1987, was hij er secretaris en penningmeester. Vele jaren was Germain ook actief als bestuurder en bezieler van de vzw Panne-Instituut, in het Willemsfonds in Veurne, was hij tot 2007 lid van de adviesraad van de Pannese bibliotheek, medestichter van de seniorenraad en actief in diverse andere raden of verenigingen.

Op zijn 42ste kreeg hij de politieke microbe te pakken. In 1964 werd hij voor het eerst gemeenteraadslid en dat bleef hij tot 2000. Als raadslid gaf hij de aanzet om de ‘Patria’ (intussen De Korre) te verwerven, met als doel daar een cultureel centrum uit te bouwen.

Het werd uiteindelijk de uitvalsbasis voor verschillende culturele verenigingen. In 1989 en 1990 was Germain even schepen van Cultuur. In die periode legde hij de grondslag voor de bouw van de nieuwe, huidige bibliotheek die haar deuren opende in juni 1999.

Ondanks zijn uitgesproken filosofische overtuigingen liet hij zich in zijn besluitvorming enkel leiden door het algemeen belang. In 2007 kreeg hij de titel van cultureel ere-ambassadeur van De Panne, als dank voor zijn bijdrage aan het culturele leven.

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.