Oorspronkelijk was het de bedoeling om de coronabarometer te lanceren na de Nationale Veiligheidsraad van vorige week, maar de experten van Celeval werden door de regering opnieuw naar de tekentafel gestuurd. 'Er is meer en diepgaandere uitwerking nodig', klonk het.
...

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de coronabarometer te lanceren na de Nationale Veiligheidsraad van vorige week, maar de experten van Celeval werden door de regering opnieuw naar de tekentafel gestuurd. 'Er is meer en diepgaandere uitwerking nodig', klonk het.Door aan de kleurcodes heel concrete en (provinciaal) aangepaste maatregelen te koppelen, wil men vooral klaarheid scheppen. Is de situatie slechter aan het worden, dan moeten de regels strenger. Verbetert de situatie, dan is wat meer mogelijk. Uit de gesprekken die dinsdagavond gevoerd werden, blijkt het in dit stadium niet nodig om op nationaal niveau verdere dringende maatregelen te nemen, luidt het bij Wilmès. Gouverneurs en burgemeesters kunnen wel gerichter optreden, die mogelijkheid blijven ze behouden. Bij federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) valt te horen dat het werk goed is opgeschoten. Zaak is nu om met de verschillende sectoren (onderwijs, horeca, cultuursector,...) te overleggen over de concrete maatregelen die aan een bepaalde kleurcode gelinkt zouden worden, luidt het op haar kabinet. Het Nieuwsblad schrijft dan weer dat enkele politici vinden zelfs de nieuwe versie van de barometer nog steeds te streng.De barometer zou gebruik maken van vier kleuren, van groen over geel naar oranje tot rood. De groene fase is - zolang er geen vaccin beschikbaar is - niet van toepassing. De gele fase, waarin de meeste provincies en dus ook West-Vlaanderen zich op dit moment zouden bevinden, limiteert het aantal nauwe contacten tot vijf per persoon, buiten het eigen huishouden. In fase oranje, die in bijvoorbeeld Brussel en de provincie Luik van kracht zou zijn, mag je met maximaal drie mensen nauw contact hebben. De strengste fase, code rood, beperkt je nauwe contacten tot één iemand buiten het gezin. Dat staat te lezen in het advies van Celeval van begin vorige week.Om te kijken in welke fase een provincie of regio zich bevindt, baseert men zich in eerste instantie op het aantal ziekenhuisopnames, maar ook hierover was nog veel discussie. Wat zijn de drempels om over te schakelen van geel naar oranje, of van oranje naar rood? En moeten er enkel provinciale dan wel nationale kleurcodes worden toegekend? Eerder liet viroloog Steven Van Gucht zich al uit als voorstander van ook provinciale kleurcodes.Verder schrijft Celeval specifieke protocollen voor per sector en per fase. Wat kan bijvoorbeeld in de horeca bij code oranje of rood? Wat is mogelijk bij sportwedstrijden? En welke maatregelen moeten van kracht zijn winkels? Die protocollen zijn in samenspraak met de sectororganisaties zelf opgemaakt. Vooral op dit vlak vond de Veiligheidsraad vorige week nog te weinig concrete aanbevelingen terug.Dit weekend gaf premier Sophie Wilmès bij Radio 1 aan dat de coronabarometer 'bijna klaar was en dinsdag gelanceerd zou moeten worden'. Maar de expertengroep wijst op de noodzakelijke goedkeuring van de politiek. "We hebben de opmerkingen en vragen van de Nationale Veiligheidsraad goed gehoord en zijn daarmee hard aan het werk gegaan de voorbije dagen", klinkt het in de entourage van Tom Auwers, voorzitter van Celeval. "Wij zijn klaar met ons huiswerk, maar het is uiteindelijk de regering die een politieke 'go' moet geven voor de barometer. Een deadline zetten we daar heel bewust niet op." Later deze dinsdag staat overleg gepland tussen Celeval en de topministers van de federale en deelstaatregeringen. Op dat overleg wil niemand vooruitlopen, noch het kabinet van premier Wilmès, noch Celeval.De lopende onderhandelingen voor een nieuwe federale regering maken het invoeren van de coronabarometer er niet makkelijker op, klinkt het in regeringskringen.De onderhandelaars maken zich sterk dinsdagavond of - nacht te kunnen landen bij de formatie om dan donderdag de regeerverklaring af te leggen in de Kamer. Of het nog de regering Wilmès dan wel de nieuwe Vivaldi-regering zal zijn die uiteindelijk de barometerknoop doorhakt, zal dus nog moeten blijken.