Er werden 35 vissers gecontroleerd. Er werden vier GAS-verslagen opgesteld v...

Er werden 35 vissers gecontroleerd. Er werden vier GAS-verslagen opgesteld voor het misbruik van alcohol, het maken van kampvuur en het dumpen van afval.Er werden twee processen-verbaal opgesteld op de wetgeving betreffende het riviervissen en één proces-verbaal op het natuurdecreet. Eén karper kon opnieuw uitgezet worden in de Ijzer. Twee joyriders werden gevat en beboet.(AC)