In overleg met het gemeentebestuur van Wevelgem is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst. De manier van samenwerken blijft gelijk, de financiële tussenkomst ook. Wat wel verandert is de manier waarop de burger betaalt voor de diensten. Dat zal voortaan gebeuren via een retributie aan de stad....

In overleg met het gemeentebestuur van Wevelgem is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst. De manier van samenwerken blijft gelijk, de financiële tussenkomst ook. Wat wel verandert is de manier waarop de burger betaalt voor de diensten. Dat zal voortaan gebeuren via een retributie aan de stad. Vroeger deed het dierenasiel dit zelf, waarna dit doorgerekend werd aan de stad. Schepen Virginie Breye (N-VA) was tevreden dat de gemeenteraad eindelijk de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en Dierenasiel De Knuffelpootjes kon goedkeuren. "We hebben er hard aan gewerkt, nu voldoen we aan de wettelijke verplichtingen om de bescherming en het welzijn van dieren na te komen."Julie Roussel (CD&V) had vragen bij het feit dat Ledegem niet langer meegaat in de nieuwe samenwerking, maar wel meestapt in het project van Roeselare waar er nieuwe gebouwen komen voor het asiel. De gebouwen waarin De Knuffelpootjes huist, zijn verouderd. "Zijn er wel genoeg financiële middelen om het dierenasiel te blijven ondersteunen?" vroeg raadslid Roussel zich af."Voorlopig zijn er geen afspraken betreffende de gebouwen", antwoordde schepen Virginie Breye. "Toen de mensen van dierenwelzijn Vlaanderen langskwamen was ik aanwezig, er werden toen geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot de gebouwen. De keuze van Ledegem is hun keuze, het nieuwe asiel in Roeselare is er momenteel nog niet. Het was en is onze wens om een dierenasiel in Menen te behouden." (SLW)