Gerard werd geboren in Rollegem-Kapelle op 12 november 1915. In zijn kindertijd ging hij met zijn gezin op Tombroek wonen in Luingne. Hij groeide daar op en liep school in Luingne. Na zijn huwelijk met Marie-José Maes ging Gerard op Tombroek, maar nu op grondgebied Rollegem wonen.

Ondertussen was Gerard weduwnaar en in juli 2014 verhuisde hij naar woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem. Hij verbleef er op de afdeling 'Leiestraat'. De kinderen zijn Monique (wed. van Didier Desloover, Rollegem), wijlen Jozef (en Nicole Vande Ginste, Vichte), Magda (en Palerm Haemers, Dottenijs) en Rose-Marie (en Pascal Ghesquière, Luingne). Er zijn acht kleinkinderen onder wie er eentje overleden is en 11 achterkleinkinderen.

Meer en meer slapen

Gerard werkte nog als spinner, maar werd later zelfstandig bierhandelaar. Hij hield van een kaartje leggen onder vrienden. In het woonzorgcentrum nam Gerard nog deel aan verschillende activiteiten. Niettegenstaande hij niet meer goed zag, hielp hij er graag met groenten snijden om soep te maken. Hij ging er ook naar de eucharistieviering en zangnamiddagen.

Twee weken geleden was hij nog op een zangnamiddag en ging hij daarna naar de mis. De laatste weken had zijn lichaam meer rust nodig en begon hij meer en meer te slapen. Hij is dinsdag rustig ingeslapen. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 17 april om 10 uur in de Sint-Antonius Abt kerk op Rollegemplaats in Rollegem. (EDB - begrafenissen D'Haene/Sereni)