De hulde had vorige zondag plaats in het woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem, waar Maurits sinds enkele jaren verblijft. Toen hij in 2011 eeuweling werd, woonde hij nog in z'n eentje in de Nieuwstraat in Torhout. Hij was op dat moment nog geregeld als kleurrijke figuur in het straatbeeld te zien: getooid met zijn onafscheidelijke militaire petje en zijn vele oorlogsdecoraties, waarvan de meeste afkomstig van wijlen zijn broer René.
...

De hulde had vorige zondag plaats in het woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem, waar Maurits sinds enkele jaren verblijft. Toen hij in 2011 eeuweling werd, woonde hij nog in z'n eentje in de Nieuwstraat in Torhout. Hij was op dat moment nog geregeld als kleurrijke figuur in het straatbeeld te zien: getooid met zijn onafscheidelijke militaire petje en zijn vele oorlogsdecoraties, waarvan de meeste afkomstig van wijlen zijn broer René.De afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen overhandigde Maurits een speciaal voor hem gemaakte creatie in chocolade. Hij had evenwel zijn dagje niet en reageerde nauwelijks op het feest. De jaren hebben hun tol geëist: de 106-jarige man is doof en slechtziende geworden en leeft daardoor zo goed als afgesloten van wat er zich om hem heen afspeelt. De heldere en de minder heldere momenten wisselen elkaar af. Zijn dagen bestaan grosso modo uit eten en slapen. Rusten doet hem deugd.Maurits werd op 25 september 1911, drie jaar vóór de Eerste Wereldoorlog, nabij het Kasteel Wijnendale in Torhout geboren. Zijn ouders, die elf kinderen kregen, runden er langs de Oostendestraat café Den Hert (nu Brasserie Heuvelhof) en hadden tegelijkertijd een boerderij. Ze bereikten allen een gezegende leeftijd: vader Edward Stael werd 90 jaar en moeder Leonie Verhaeghe 99 jaar. Ook Adronie, een van de zussen van Maurits, bereikte een hoge leeftijd. Ze werd bijna 101 jaar en is eind 2007 gestorven.Maurits is de weduwnaar van Maria Devooght. Hij trouwde in 1941 met haar in de Torhoutse noodkerk. Maria stierf in 2003, eveneens op respectabele leeftijd: 92 jaar. Het paar kreeg vier kinderen: Annie, Frans, Herman en Chris. Nu hun huwelijk hebben Maurits en Maria eerst in Wijnendale aan landbouw gedaan. Ze woonden toen langs de Oostendestraat. Uiteindelijk startten ze begin jaren vijftig in de Breidelstraat een handel in naaimachines, zowel verkopen als herstellen. In 1963 verhuisden ze met hun winkel naar de Nieuwstraat. Halfweg jaren zeventig lieten ze de zaak over aan zoon Frans, die met zijn vrouw Rita Van Eenoo de bloeiende winkel in de Zuidstraat voortzette. Begin 2016 heeft hun enige zoon Dries met zijn vrouw Lies Desomer de zaak overgenomen. (JS)