Mary Knockaert bereikte op 13 juli in woonzorgcentrum A. Lacourt de gezegende leeftijd van 105 jaar en was daarmee de oudste inwoner van Oostende. De eeuwelinge werd...