Sam Vanhille, Stefanie Rotsaert en hun zoon Moroni wonen intussen niet meer in de ruime woning langs de Sint-Trudostraat in Assebroek. Het is de woning waar ze jarenlang samen als gezin hebben gewoond met hun geliefde dochter en zus Maithili. Maithili stierf op 1 augustus 2018 aan de gevolgen van een zeldzame tumor, na een lange lijdensweg. Intussen zijn Sam en Stefanie te weten gekomen dat hun voormalige woning mogelijk afgebroken wordt om plaats te maken voor een toegangsweg naar een nieuwe verkaveling. "We zijn intussen verhuisd naar een kleinere stadswoning in de Baliestraat, in de Brugse binnenstad dus", vertelt Sam Vanhille.
...

Sam Vanhille, Stefanie Rotsaert en hun zoon Moroni wonen intussen niet meer in de ruime woning langs de Sint-Trudostraat in Assebroek. Het is de woning waar ze jarenlang samen als gezin hebben gewoond met hun geliefde dochter en zus Maithili. Maithili stierf op 1 augustus 2018 aan de gevolgen van een zeldzame tumor, na een lange lijdensweg. Intussen zijn Sam en Stefanie te weten gekomen dat hun voormalige woning mogelijk afgebroken wordt om plaats te maken voor een toegangsweg naar een nieuwe verkaveling. "We zijn intussen verhuisd naar een kleinere stadswoning in de Baliestraat, in de Brugse binnenstad dus", vertelt Sam Vanhille."Onze vorige woning was erg groot voor ons drietjes en er waren ook wel behoorlijk wat kosten aan. Door wat we hebben meegemaakt, beseffen we dat er veel belangrijker dingen zijn dan een grote woning. We hebben die woning dus verkocht aan een persoon die aangaf dat die zou gebruikt worden als gezinswoning. Maar dat blijkt dus niet te kloppen want de hele buurt, en ook wij hoewel we nu al elders wonen, hebben van het stadsbestuur een brief gekregen met de melding dat er een aanvraag binnen gekomen is om in de weilanden achter de Sint-Trudostraat een verkaveling zou gerealiseerd worden met ruimte voor 53 woningen en 38 appartementen. Daaruit bleek ook dat onze voormalige woning in die plannen zou afgebroken worden om zo plaats te maken voor een toegangsweg naar die verkaveling. Daar zijn wij helemaal niet mee opgezet. We wonen er wel niet meer zelf maar toch maar ik me zorgen rond het mogelijk verdwijnen van nog meer groene ruimte in Assebroek. De groene longen van Assebroek mogen geen plaats ruimen voor winstbejag! Bovendien is het al zo druk langs de Sint-Trudostraat, als daar nog meer woningen komen, met gemakkelijk allemaal twee auto's per woning, wordt dat nog veel erger."Het gezin heeft ook een persoonlijke, emotionele reden om in het verweer te komen tegen de plannen van JPB Invest building. "Onze dochter heeft me nu en dan nog een handje geholpen, bij de kleinere werkjes uiteraard, bij de bouw en verbouwingen van deze woning. We hebben hier enorm veel zelf gedaan. En zo'n mooie woning zou dan zomaar afgebroken worden... Ook het volbouwen van die weidegronden stoot ons tegen de borst. Maithili zag altijd zo graag de dieren hier en doorheen de draad gaf ze graag eens wat eten aan de koeien. De kinderen hebben hier altijd gespeeld." Intussen woon het gezin dus al een tijdje in de Baliestraat en hoewel het gemis van Maithili moeilijk om dragen blijft stellen ze het er behoorlijk goed. "Het is niet zo dat we weg gegaan zijn uit Assebroek vanwege de pijnlijke herinneringen en gebeurtenissen, maar het leek toch beter om te verhuizen; het werd gewoon te groot. Het is zeker geen vlucht voor het verdriet om Maithili want ook hier in onze woning woning in de Baliestraat hebben we een hoekje ingericht dat volledig aan Maithili gewijd is."Terug over de plannen in Assebroek wijst Sam er ook nog op dat de beoogde te verkavelen zone in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Net daarom zou het belangrijk zijn om deze gronden niet te gaan verharden door ze te verkavelen. "Ook de mensen van SOS Assebroekse Meersen zijn bezig met het verzet tegen deze plannen en we steunen hen dan ook voluit", geeft Sam nog mee. We gingen intussen ook eens aankloppen bij Brugs schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon. "Die plannen zijn bekend bij onze diensten maar het vreemde is dat die projectontwikkelaar niet eerst eens bij ons is langs komen om zijn project voor te stellen. Dat is immers de gebruikelijke weg bij dergelijke grote projecten", zegt schepen Demon. "En ik zal meteen duidelijk zijn: het gaat dus nog maar om een aanvraag en als schepen van ruimtelijke ordening ben ik alvast niet geneigd om dit positief te beoordelen. Mijn visie is al langer bekend: Assebroek heeft ook nood aan voldoende groene ruimte én we moeten rekening houden met de problematiek van de overstromingsgevoelige gebieden. Dus als het aan mij ligt zal dit project geen doorgang vinden."(PDV)