Zondagavond in het Huis van de Mens. Een honderdtal aanwezigen luisterden ingetogen naar een bezinningstekst, een lied, een overweging. Om dan, om klokslag zeven uur, in alle rust een kaarsje te ontsteken, elk voor zijn of haar overleden kind. Wereldlichtjesdag is een initiatief dat sinds vier jaar ook in...

Zondagavond in het Huis van de Mens. Een honderdtal aanwezigen luisterden ingetogen naar een bezinningstekst, een lied, een overweging. Om dan, om klokslag zeven uur, in alle rust een kaarsje te ontsteken, elk voor zijn of haar overleden kind. Wereldlichtjesdag is een initiatief dat sinds vier jaar ook in Brugge plaatsvindt."Het is de bedoeling dat over de hele wereld om zeven uur ouders een kaarsje branden voor hun overleden kind", verduidelijkt Anne-Flor Vanmeenen, die als consulente van het Huis van de Mens het publiek verwelkomt. "En omdat het overal op aarde op een ander tijdstip zeven uur is, worden op die manier een etmaal lang alle overleden kinderen in herinnering gebracht."Na de bezinning bleven de meeste ouders nog napraten bij een warm drankje. "Dat is minstens even belangrijk als het kaarsjesmoment", bemerkt Anne-Flor, terwijl zij ons voorstelt aan Micheline Blomme. Micheline is de moeder van Femke, die zes jaar geleden samen met een vriend het leven liet bij een verkeersongeval langs de Diksmuidse Heerweg. Op de plaats waar dat gebeurde, brengt een 'save-bord' de twee jonge mensen in herinnering. "Het is het plaatsen van dat gedenkteken dat ons in contact bracht met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen", vertelt Micheline. "Daar vonden wij steun bij andere ouders met wie wij ons verdriet konden delen", vertelt Micheline. "En via die stichting ben ik sindsdien betrokken bij de organisatie van Wereldlichtjesdag. Voor ons en iedereen hier is zo'n samenkomst van onschatbare waarde!"(PM)