Ouderraad basisschool De Pluim nog niet gerustgesteld na woelig gemeenteraadsdebat

© GF
Piet De Ville

De jongste gemeenteraad verliep voor Knokke-Heist ongewoon woelig. Enkele honderden mensen kwam bij aanvang en deels ook tijdens de raad protesteren tegen het feit dat de meerderheid onderhandelingen wil opstarten met het gemeenschapsonderwijs over het overlaten van enkele gemeentescholen.

Het voornemen van het College van Burgemeester en Schepenen van Knokke-Heist om onderhandelingen te starten met het gemeenschapsonderwijs om scholen zoals De Pluim in Knokke en Het Anker in Heist over te laten aan het gemeenschapsonderwijs, ook bekend als GO, blijft de gemoederen beroeren in de kustgemeente. De ouderraad van De Pluim en Het Anker, met Stéphanie De Clerck als woordvoerster, maakten hun ongenoegen over de gang van zaken al eerder bekend in de pers, via pamfletten en op sociale media. Oppositiekartel Groen/Vooruit, nu in de gemeenteraad vertegenwoordigt door raadslid Katrien Anteunis, maakte ook al duidelijk het niet eens te zijn met deze demarche.

Er wordt gevreesd voor grotere klassen, kwaliteitsverlies en het verlies van banen bij het onderwijzend en omkaderend personeel. De meerderheid wordt verweten eerder te danken aan mogelijke vastgoedopbrengsten, als bepaalde schoolgebouwen en hun gronden kunnen verkocht worden, dan aan het belang van de kinderen. Om het ongenoegen te sussen liet het College al verstaan dat enkel vraag om onderhandelingen te mogen opstarten en dat er nog geen beslissing genomen is. Als reden voor het willen opstarten van onderhandelingen wordt opgegeven dat men wil bekijken of het onderwijs in de gemeente niet op een efficiëntere en nog meer kwalitatieve manier kan georganiseerd worden door bepaalde zaken samen te brengen.

Opmerkelijk N-VA Knokke-Heist, toch deel uitmakend van de oppositie, stuurde een persbericht uit met de mededeling dat ze de opstart van onderhandelingen steunt. Wel onder voorwaarde van een goed onderhandelingsteam dat de kwaliteit van het onderwijs en het belang van het kind goed voor ogen houdt. “Het kleuter- en basisonderwijs in Knokke-Heist, bestaande uit zo’n 2200 leerlingen, is verdeeld over drie schoolnetten en zit op vijftien locaties, met heel veel gebouwen in verouderde, slecht staat”, zegt N-VA fractieleidster Cathy Coudyser. “We denken dus dit toch beter en efficiënter kan georganiseerd worden. En zo’n onderhandelingen zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde gronden vrij komen om dan te gebruiken voor écht betaalbare woonprojecten en sociale voorzieningen.”

Ondanks alle protest buiten in de gemeenteraadszaal stemde de gemeenteraad toch in met het opstarten van de onderhandelingen. Er werd dus een meerderheid behaalt maar uit het stemgedrag bleek er toch dat het een wel erg gevoelig dossier is. Het raadslid voor Groen/Vooruit, Katrien Antheunis, stemde zoals verwacht tegen. Bij de driekoppige N-VA fractie stemden twee raadsleden voor en was er één onthouding. Het raadslid van Vlaams Belang was afwezig. Opmerkelijk was dat er maar liefst vier leden van absolute meerderheidsfractie afwezig waren. En nog opmerkelijker is dat van de wel aanwezige raadsleden van Gemeentebelangen er zich vijf onthielden. Zelfs in het schepencollege zelf zit niet iedereen op dezelfde lijn want daar zou één schepen het voorstel om de start van de onderhandelingen aan de gemeenteraad voor te leggen, niet gesteund hebben, zo vernemen we. Het laatste woord is dus nog niet gezegd in dit dossier.

Nog niet gerustgesteld

Stephanie De Clerck, voorzitter van de Ouderraad van De Pluim en woordvoerster van het protest, was bijzonder tevreden met de grote opkomst. “Maar het debat, als je het zo mag noemen, heeft me zeker nog niet gerust gesteld.”

Om kwart voor zeven hadden er zich al zo’n 150 mensen verzameld bij de zaal voor de gemeenteraadszitting in het Graaf Leopold Lippenspark. “En dan hebben er later nog heel wat mensen aangesloten waardoor het er in totaal toch wel een paar honderd waren. Er is sprake van vijfhonderd maar ik kan dat niet echt bevestigen. In ieder geval leeft het thema van de mogelijke overname van de gemeentescholen door het gemeenschapsonderwijs heel erg in Knokke-Heist”, vertelt Stephanie De Clerck.

“In het ‘debat’, als je het zo mag noemen, op de gemeenteraad zelf was ik wel wat teleurgesteld. “Ik ben misschien niet zo goed thuis in het verloop van zo’n gemeenteraad maar ik had toch gehoopt dat er een uitwisseling van ideeën zou zijn over de toekomst van het onderwijs in onze gemeente. Maar eigenlijk wordt er niet naar elkaar geluisterd. Elk brengt gewoon zijn vooraf voorbereidde tussenkomst. De meerderheid ging ook niet in op de nochtans terechte vragen en bekommernissen van het raadslid van Vooruit.”

“Ik vond het ook spijtig dat er beweerd werd dat wij als Ouderraad en kritische ouders onwaarheden zouden vertellen. Ik heb dus nog niet echt gerust gesteld. Maar door onze massale aanwezigheid zullen ze onze vraag om ook aandacht te hebben voor de menselijke kant toch niet helemaal kunnen negeren. De grote verdeeldheid binnen de meerderheidsfractie Gemeentebelangen, met een hele reeks afwezigheden en onthoudingen, was ook wel opmerkelijk. Men heeft dit vlug willen doorduwen maar steeds meer mensen begrijpen nu dat er toch iets niet helemaal klopt met dit dossier. Wij zullen het in ieder geval van nabij blijven opvolgen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.